ขั้นตอนการซื้อดีลในร้าน 7-Eleven

        

  1. เมื่อลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven จะพบโปสเตอร์ ALL Deal ภายในร้าน ลูกค้าสามารถอ่านเงื่อนไข และ วันหมดอายุการใช้งานของสินค้าและบริการที่ต้องการได้ที่โปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลดีล

  2. เมื่อได้สินค้าและบริการที่โดนใจ สามารถใช้มือถือถ่ายรูปบาร์โค้ด พร้อมเลข 15 หลักใต้บาร์โค้ด หรือจดหมายเลขใต้บาร์โค้ด 15 หลัก ด้านบนรูปสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ

  3. การชำระเงินที่เคาน์เตอร์ 7-Eleven ให้ลูกค้านำรูปถ่ายบาร์โค้ดยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ในร้าน 7-Eleven หรือ แจ้งหมายเลขใต้บาร์โค้ด 15 หลัก แก่เจ้าหน้าที่ในร้าน 7-Eleven จากนั้นแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการสั่งซื้อ [สั่งซื้อคูปองสูงสุด 5 คูปองต่อ 1 ใบเสร็จ] พร้อมกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันการรับข้อมูลคูปอง

  4. เมื่อทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับคูปองท้ายใบเสร็จ และ SMS แจ้งรายละเอียดคูปอง จากร้าน 7-Eleven ลูกค้าสามารถนำไปใช้ที่ร้านค้าตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งบนโปสเตอร์ กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าใช้งานที่ร้านค้า โดยลูกค้าจะได้รับคูปอง 2 ช่องทาง ดังนี้
รายละเอียดในคูปองท้ายใบเสร็จที่จะได้รับ

   - หมายเลขคูปอง [ Redemption Code ]
   - ชื่อสินค้าและบริการ+สถานที่
   - เบอร์โทรติดต่อร้านค้า
   - เงื่อนไขการจองล่วงหน้าก่อนการใช้งาน
   - วันหมดอายุคูปอง
คลิกเพื่อดูตัวอย่างคูปองท้ายใบเสร็จ
รายละเอียดคูปองใน SMSที่จะได้รับ

  - หมายเลขคูปอง [ Redemption Code ]
  - จำนวนคูปองที่ทำการสั่งซื้อ
  - ชื่อสินค้าและบริการ+สถานที่
  - เบอร์โทรติดต่อร้านค้า
  - เงื่อนไขการจองล่วงหน้าก่อนการใช้งาน
คลิกเพื่อดูตัวอย่าง SMS
  4.1 คูปองท้ายใบเสร็จ ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จไว้สำหรับใช้งาน โดยคูปองท้ายใบเสร็จจะมีรายละเอียดของการใช้งานคูปอง ดังนี้


  4.2 คูปองแบบ SMS เมื่อทำการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะได้รับข้อความดังนี้


  5. หากพบปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email : Support@idealinthai.com
        หมายเหตุ ; กรณีลูกค้าซื้อดีลท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สามารถติดต่อโดยตรงกับทางโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เพื่อขอใบกำกับภาษีในการยื่นคืนภาษีได้
*** ในบางโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่สามารถนำใบกำกับยื่นขอคืนภาษีได้***


        ขั้นตอนการใช้งานคูปอง

  1. ลูกค้าต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนการใช้งานจริงกับทางร้านค้า หรือโรงแรมที่พักโดยตรง ตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้คูปองท้ายใบเสร็จ และ SMS พร้อมแจ้งหมายเลขคูปอง [ Redemption Code ]และชื่อผู้เข้าใช้งานแก่ทางร้านค้า หรือโรงแรม อาทิ รายละเอียดคูปองมีข้อความว่า "จองล่วงหน้า 2 วัน ติดต่อ 02-222-xxxx" ลูกค้าต้องทำการโทรติดต่อร้านค้าหรือโรงแรมเบอร์ 02-222-xxxx ล่วงหน้า 2 วันก่อนเข้าใช้งานจริง พร้อมแจ้งหมายเลขคูปอง [ Redemption Code ] ที่ได้รับ

  2. เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการในร้านค้าหรือโรงแรม ให้แจ้งชื่อผู้เข้าใช้บริการ และยื่นใบเสร็จที่มีหมายเลขคูปอง [Redemption Code] ที่เคยทำการแจ้งจองล่วงหน้า ให้แก่พนักงาน เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

  หมายเหตุ ; ในบางกรณี เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการเรียบร้อย สามารถนำคูปองเข้าใช้งานได้ทันที ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แจ้งไว้บนโปสเตอร์