บริการทาสีผนัง พื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม. - ServisHero
ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ เหมาะสำหรับงานรีโนเวทขนาดเล็ก โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกัน 60 วัน หากมีปัญหา แก้ไขให้ฟรี
Save         
13%
1,299
บาท
1,499 200
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ServisHero บริการทาสี ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอให้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ทาได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะสำหรับงานรีโนเวทขนาดเล็กที่ต้องการช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกันคุณภาพงาน 60 วัน หากมีปัญหา แก้ไขให้ฟรี

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการทาสีผนัง พื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม. โดย ServisHero
เพียง 1,299 บาท จากราคาปกติ 1,499 บาท

• รายละเอียดบริการ
- เป็นบริการทาสีผนังทั้งบ้านและคอนโด พื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม.
- สามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอก
- บริการนี้รวมค่าแรง ค่าอุปกรณ์และค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว
- รับประกันงาน 60 วัน

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปอง 1 ใบ สำหรับการใช้บริการ 1 ครั้ง
- บริการนี้ยังไม่รวม การทาสีในพื้นที่ที่ผนังสูงเกิน 3 เมตร การเก็บงานเชื้อราผนังเก่า
การเก็บรอยแตกผนังเก่า และยังไม่รวมค่าสี (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- กรุณานัดหมายบริการล่วงหน้า
- ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคูปองได้

• นัดหมายบริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เบอร์โทรติดต่อ: 063-236-6640
Line: @servishero

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้านค้า ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บริการทาสีผนัง พื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม.
โดย ServisHero

ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ เหมาะสำหรับ
งานรีโนเวทขนาดเล็ก โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
รับประกัน 60 วัน หากมีปัญหา แก้ไขให้ฟรี

เพียง 1,299 บาท จากราคาปกติ 1,499 บาท