บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค (พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.) - ServisHero
หมดกังวลกับโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ เครื่องพ่นละอองฝอยคุณภาพมาตรฐาน พ่นน้ำยาคุณภาพฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส
Save         
10%
1,800
บาท
1,999 199
ซื้อแล้ว 2

 
Highlights
- ServisHero บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค หมดกังวลกับโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยน้ำยาคุณภาพ มีใบเซอร์ โดยเครื่องพ่นละอองฝอยคุณภาพมาตรฐาน (ไม่ใช่เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงทั่วไป)

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค โดย ServisHero
เพียง 1,800 บาท จากราคาปกติ 1,999 บาท

• รายละเอียดบริการ
- เป็นบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
- พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.
- ให้บริการโดยพนักงาน 1-4 คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริการ)
- ใช้เวลาในการบริการ 30 นาทีขึ้นไป

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปอง 1 ใบ สำหรับการใช้บริการ 1 ครั้ง
- กรุณานัดหมายบริการล่วงหน้า
- ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคูปองได้
- บริการฆ่าเชื้อ ทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

• นัดหมายบริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เบอร์โทรติดต่อ: 063-236-6640
Line: @servishero

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้านค้า ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค
(พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.)
โดย ServisHero

หมดกังวลกับโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ
เครื่องพ่นละอองฝอยคุณภาพมาตรฐาน
พ่นน้ำยาคุณภาพฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส

เพียง 1,800 บาท จากราคาปกติ 1,999 บาท

บริการฆ่าเชื้อทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล