บริการล้างแอร์ติดผนัง ขนาดไม่เกิน 24000BTU - ServisHero
บริการล้างแอร์แบบแยกส่วน รับประกันการล้าง 30 วัน หากแอร์มีน้ำหยดให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้
Exclusive
550
บาท
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- ServisHero บริการล้างแอร์แบบแยกส่วนเหมาะสำหรับแอร์ที่มีการล้างอย่างสม่ำเสมอทุก 3-6เดือน ล้างทั้งในส่วนของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน รับประกันการล้าง 30วัน หากแอร์มีน้ำหยดสามารถแจ้งแอดมินเพื่อให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการล้างแอร์ติดผนัง ขนาดไม่เกิน 24000BTU โดย ServisHero
เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 599 บาท

• รายละเอียดบริการ
- เป็นบริการล้างแอร์แบบแยกส่วน
- เหมาะกับการล้างแอร์ทั่วไปอย่างเป็นประจำทุก 6 เดือน
- บริการโดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์เข้าให้บริการจำนวน 2-4 คน รวมอุปกรณ์และค่าเดินทาง
- รับประกันการล้าง 30วัน หากแอร์มีน้ำหยดสามารถแจ้ง เพื่อให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปอง 1 ใบ สำหรับการใช้บริการ 1 ครั้ง
- กรุณานัดหมายบริการล่วงหน้า
- บริการนี้ยังไม่รวมน้ำยาแอร์ (หากน้ำยาแอร์ปกติไม่มีการรั่วไม่จำเป็นต้องเติม),
- ไม่รวมการซ่อมแอร์, การตรวจเช็คสภาพอย่างละเอียดและอะไหล่แอร์ทุกชนิด
- ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคูปองได้

• นัดหมายบริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เบอร์โทรติดต่อ: 063-236-6640
Line: @servishero

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้านค้า ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บริการล้างแอร์ติดผนัง ขนาดไม่เกิน 24000BTU
โดย ServisHero

บริการล้างแอร์แบบแยกส่วน
รับประกันการล้าง 30 วัน หากแอร์มีน้ำหยด
ให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้

เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 599 บาท