บริการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ผ้าม่าน ขนาด 1-10 ตารางเมตร @ SCG Home
การฆ่าเชื้อโรคผ้าม่านด้วยระบบชั้นนำของโลก ระบบซานิไทส์ซิ่ง ได้รับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง
Save         
61%
1,390
บาท
3,590 2,200
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- การฆ่าเชื้อโรคผ้าม่านด้วยระบบชั้นนำของโลก ระบบซานิไทส์ซิ่ง (Sanitizing) ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 23 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2565
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ ต่อจำนวน 1 ครั้ง / งาน สามารถใช้งานตามขนาดและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
หากพื้นที่ใหญ่เกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องใช้คูปอง 2 ใบ / ครั้ง

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ผ้าม่าน ขนาด 1-10 ตารางเมตร @ SCG Home
ราคา 1,390 บาท จากราคาปกติ 3,590 บาท

• รายละเอียดบริการ
- สำหรับผ้าม่านที่มีขนาด 1-10 ตารางเมตร (ความสูงไม่เกิน 3 เมตร)
หากนอกเหนือจากนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
เนื่องจากหากเป็นผ้าม่านสูงอาจมีการใช้อุปกรณ์เสริม
- พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- ให้บริการโดยทีม De Hygienique

• ขั้นตอนการให้บริการทำความสะอาด
1. การเก็บฝุ่น สกัดผ่านระบบสูญญากาศหลายระดับเพื่อแยกอนุภาคสิ่งสกปรก และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ให้ออกมา
ซึ่งพัฒนามาให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับผ้าม่านโดยเฉพาะ
2. การฆ่าเชื้อโรค ระบบซานิไทส์เซชั่นและฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต Type C เพื่อฆ่าแบคทีเรียไวรัส และเชื้อรา
วิธีการนี้เป็นกระบวนการเดียวกันที่ใช้ และเป็นที่ยอมรับในด้านการแพทย์
3. การปกป้องระยะยาว ลบล้างและดูดซับกลิ่นเหม็นฝังลึกอันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัสสาวะ, อาเจียน, เชื้อรา, โรคราน้ำค้าง,
มูลไรฝุ่น, ขยะและอื่นๆ โดยใช้ควบคู่กับสเปรย์โอเตม่าฉีดลงบนพื้นผิว เพื่อฆ่าโรคพร้อมยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่น
เชื้อโรค แบคทีเรีย ที่ต่อเนื่องยาวนาน 2-3 เดือน

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน
- หากมีส่วนต่างเกินจากแพ็คเกจ กรุณาจ่ายโดยตรงกับทาง SCG HOME
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว หากมีเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามาถเปลี่ยนแปลงได้
- แสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com หรือใบเสร็จเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

• นัดหมายบริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- เบอร์โทรศัพท์ 02-586-2222
หรือ Line @scghome
โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อและนัดหมายวันเข้าหน้างาน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทำการชำระเงิน
หรือหาก ต้องการใช้บริการในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคิวได้

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้านค้า ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บริการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค
ผ้าม่าน ขนาด 1-10 ตารางเมตร
@ SCG Home

การฆ่าเชื้อโรคผ้าม่านด้วยระบบชั้นนำของโลก
ระบบซานิไทส์ซิ่ง ได้รับการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง

ราคา 1,390 บาท จากราคาปกติ 3,590 บาท