ที่พัก Deluxe Room 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน @ The Villa Chiangrai
ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน มาตั้งหลักก่อนที่เดอะวิลล่าเชียงราย พร้อมบริการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบาย
Save         
44%
1,000
บาท

Unavailable
1,800 800
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน มาตั้งหลักก่อนที่เดอะวิลล่าเชียงราย จะมาพักเดี่ยว เป็นคู่ เป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่มก็พร้อมบริการ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ใกล้ถนนคนเดิน ห้าแยกพ่อขุน บรรกาศร่มรื่นไม่แออัด ห้องพักสะอาด กว้างขวาง พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปองนี้ใช้สำหรับที่พัก Deluxe Room 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า @ The Villa Chiangrai
เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,800 บาท

• หมายเหตุ
- เช็คห้องว่าง / สำรองห้องพักล่วงหน้า ก่อนเข้าพัก 7 วัน
- เตียงเสริม ชำระเงินเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน โดยชำระตรงที่ทางโรงแรม
- ราคานี้ไม่รวมช่วงสิ้นปี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ The Villa Chiangrai เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 333/3 หมู่ที่ 21 ต.ชุมชนเกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงรายไทย 57000

• สำรองห้องพัก / สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 085-226-2241 หรือ 053-715-176
เว็บไซต์: www.villachiangrai.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ พร้อมบัตรประชาชนของผู้ซื้อแสดงกับทางโรงแรม
หรือแจ้งรหัส Redemption Code 10 หลัก (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- สงวนสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ที่พัก Deluxe Room 1 คืน
สำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า
@ The Villa Chiangrai

ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน มาตั้งหลักก่อน
ที่เดอะวิลล่าเชียงราย พร้อมบริการ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
จะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบาย

เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,800 บาท