ที่พัก 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม @ ศิลาโฮมสเตย์ จ.ขอนแก่น
บรรยากาศแสนสบาย ราคาประหยัด ความร่าเริงเป็นกันเองตามสไตล์ของคนอีสาน เราพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านให้ทุกท่านมาเยี่ยมเยือน
Exclusive
500
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ศิลาโฮมสเตย์เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีด้วยการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนขึ้น ก่อตั้งขึ้นในนาม ศิลาโฮมสเตย์ เพื่อเป็นตัวแทนชาวตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เล็กๆ ที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ความเรียบง่าย ความร่าเริงเป็นกันเองตามสไตล์ของคนอีสาน เราพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านของเราให้ทุกๆท่านมาเยี่ยมเยือน

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 กันยายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปองนี้ใช้สำหรับที่พัก 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม @ ศิลาโฮมสเตย์ จ.ขอนแก่น
มีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้
- แพ็ค A: ทำกิจกรรม 1 อย่าง
ราคา 500 บาท/ท่าน

- แพ็ค B: ที่พัก 2 วัน 1 คืน+อาหาร2มื้อ
ราคา 950 บาท/ท่าน

- แพ็ค C: ที่พัก 2 วัน 1 คืน+อาหาร2มื้อ+กิจกรรม
ราคา 1,450 บาท/ท่าน

• กิจกรรม มีดังนี้
- ร้อยมาลัย
- ใส่บาตรข้าวเหนียว
- ย้อมผ้าเช็ดหน้าจากสีธรรมชาติ
- ทำธุงใยแมงมุม
- ทำขนมพื้นบ้าน

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ศิลาโฮมสเตย์ จ.ขอนแก่น เท่านั้น
เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

• สำรองห้องพัก / สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 082-478-9614 (คุณสังคม ปานิคม) หรือ 082-478-9714 (คุณสุราลัย คะเชนทร์ชาติ)
เว็บไซต์: www.silakhonkaen.go.th
Email: suralai_kcc@yahoo.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ หรือแจ้งรหัส Redemption Code 10 หลัก
- สงวนสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ที่พัก 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม
@ ศิลาโฮมสเตย์ จ.ขอนแก่น

บรรยากาศแสนสบาย ราคาประหยัด
ความร่าเริงเป็นกันเองตามสไตล์ของคนอีสาน
เราพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านให้ทุกท่านมาเยี่ยมเยือน

- แพ็ค A: ทำกิจกรรม 1 อย่าง
ราคา 500 บาท/ท่าน

- แพ็ค B: ที่พัก 2 วัน 1 คืน+อาหาร2มื้อ
ราคา 950 บาท/ท่าน

- แพ็ค C: ที่พัก 2 วัน 1 คืน+อาหาร 2 มื้อ+กิจกรรม
ราคา 1,450 บาท/ท่าน