โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์ @ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
ภัยเงียบของผู้หญิง ไม่ควรมองข้าม ตรวจก่อน รู้เร็ว รักษาได้ มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ
Exclusive
2,300
บาท
ซื้อแล้ว 4

 
Highlights
- แพ็คเกจนี้ตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง เป็นการตรวจแมมโมแกรมทางรังสีชนิดหนึ่ง คล้ายกับการเอกซเรย์ แต่เครื่องตรวจแมมโมแกรม จะเป็นเครื่องเฉพาะ ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่มีความสามารถในการตรวจที่ละเอียดกว่ามากในการตรวจแมมโมแกรม โดยจะมีการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ซึ่งฟิล์มเอกซเรย์ที่ออกมาจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติภายในเต้านม เช่น ก้อนเนื้อหรือแม้แต่หินปูนขนาดเล็กที่อาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งเต้านม

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ

• คูปองนี้ใช้สำหรับโปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์ @ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
เพียง 2,300 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

• รายละเอียดโปรแกรม
เป็นการตรวจทางรังสี ด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) และอัลตราซาวด์ (ultrasound)

* พิเศษ! รับทันที บัตร Member Card รายละเอียดสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรมีดังนี้
- กรุณาแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิส่วนลดตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง
- รับส่วนลด 10% ค่ายา, ค่าLab, ค่า X-ray
-รับส่วนลด 5% ค่าทันตกรรม (เฉพาะขูด, อุด, ถอน, เคลือบฟลูออไรด์)
- ส่วนลดครอบคลุมไปถึงครอบครัว
- บัตรมีอายุใช้งาน 2 ปี (นับจากวันที่สมัคร)

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์ศัลยกรรม
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หาก ตรวจพบความผิดปกติ
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
(ของดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ เท่านั้น
9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270

• นัดหมายบริการ / สอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์: 02-761-5999
Website: www.synphaet.co.th/theparak/
Facebook: โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่มีอยู่ของทางโรงแรม ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม
แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์
@ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

ภัยเงียบของผู้หญิง ไม่ควรมองข้าม ตรวจก่อน รู้เร็ว รักษาได้
มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ

เพียง 2,300 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท