โปรแกรมตรวจวิเคราะห์เซลล์กระจกตาเสื่อม @ โรงพยาบาลพระรามเก้า
ชะลออาการได้ เพียงหมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจ
Save         
17%
1,500
บาท
1,800 300
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ผู้สูงวัย มีโอกาสเสี่ยงกับอาการจอประสาทตาเสื่อม ตามัวลง มองเห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นเส้นตรงเป็นเส้นคดและการมองเห็นสีลดลง ไม่สามารถรักษาให้ไม่หายขาดได้ แต่สามารถชะลอความเสื่อมได้ หมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม คือ อายุ มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่อาจจะพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยได้ พันธุกรรม โดยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมาก่อน พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบมากในผู้ที่สูบบุหรี่ โดยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 10 ปี

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจวิเคราะห์เซลล์กระจกตาเสื่อม @ โรงพยาบาลพระรามเก้า
เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 1,800 บาท

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
- งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนเข้ารับการตรวจ 1 วัน
- งดการรับประทานยาในกลุ่มยารักษาสิว
- หากมีการรับประทานยาประอื่นๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

• เงื่อนไขการใช้บริการ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ทั้งชายและหญิง
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: โรงพยาบาลพระรามเก้า แผนกจักษุ ชั้น 5
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์: 08.00 น. - 18.00 น. /// อาทิตย์: 08.00 น. - 16.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- โทรศัพท์: 1270 ต่อ แผนกจักษุ ชั้น 5
- Website: www.praram9.com
- LINE: @praram9hospital
- Facebook: praram9Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์เซลล์กระจกตาเสื่อม
@ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ชะลออาการได้ เพียงหมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผสมกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจ


เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 1,800 บาท