โปรแกรมตรวจสุขภาพ @ Le Glam Clinic
เช็คให้ชัวร์ ลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว
Save         
50%
1,990
บาท
3,990 2,000
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- Le Glam Clinic (เลอ แกลม คลินิก) การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
- การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
เพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 3,990 บาท

• รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
- ตรวจเลือด 19 รายการ
- ปรึกษาแพทย์ Anti aging
- วิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกัน IM
- ตรวจวิเคราะห์ร่างกาย
- Wellness coaching
- Mineral Patch Test

* หมายเหตุ
- เป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการเจาะจงเพื่อคัดกรอง หรือวินิจฉัยเฉพาะโรค อาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติม
- แม้ผลการตรวจไม่บ่งชี้สัญญาณความผิดปกติใดๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรง
จึงควรออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หาก ตรวจพบความผิดปกติ

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
(ของดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้
- ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกคูปองได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ Le Glam Clinic เท่านั้น
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

• นัดหมายบริการ / สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 02-040-4044 หรือ 080-465-2668
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น.
Facebook: Le Glam Clinic

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ @ Le Glam Clinic

เช็คให้ชัวร์ ลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา
และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

เพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 3,990 บาท