วิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกัน Immunity Booster @ Le Glam Clinic
การดูแลสุขภาพแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ร่างกายจะได้รับวิตามินถึง 100% ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง
Save         
60%
999
บาท
2,500 1,501
ซื้อแล้ว 2

 
Highlights
- Le Glam Clinic (เลอ แกลม คลินิก) การดริปวิตามิน หรือการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือดดำผ่านสายน้ำเกลือ เพื่อให้ร่างกายนำวิตามินไปใช้ในกระแสเลือดได้ทันที ทำให้ร่างกายได้รับวิตามินถึง 100% โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยและดูดซึมที่ลำไส้เหมือนการรับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามิน โดยทั่วไปร่างกายจะดูดซึมได้เพียงแค่ 30% เนื่องจากวิตามินจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารทำให้สูญเสียคุณค่าสารอาหาร

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง

• คูปองนี้ใช้สำหรับบริการ วิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกัน Immunity Booster
เพียง 999 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

• คุณสมบัติของการดริปวิตามินบำบัด
- ช่วยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกัน
- ช่วยเพิ่มการต่อต้านการติดเชื้อ
- ช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ
- ช่วยเพิ่มพลังงาน
- ช่วยลดภาวะเครียดและซึมเศร้า
- ช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
- ช่วยทำให้ฟื้นตัวไวจากการอ่อนล้า

*การดริปวิตามินบำบัด สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 ครั้ง เพื่อปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน
ไปจนถึงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรง เป็นเกราะป้องกันโรคในอนาคต

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
(ของดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้
- ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกคูปองได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ Le Glam Clinic เท่านั้น
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

• นัดหมายบริการ / สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 02-040-4044 หรือ 080-465-2668
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น.
Facebook: Le Glam Clinic

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

วิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกัน Immunity Booster
@ Le Glam Clinic

การดูแลสุขภาพแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม
ร่างกายจะได้รับวิตามินถึง 100% ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง

เพียง 999 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท