โปรแกรมตรวจโควิดแบบ Drive Thru @ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
ปลอดภัย มั่นใจ ใช้เวลาน้อยตรวจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ ไม่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
Save         
45%
3,000
บาท
5,500 2,500
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru ปลอดภัย มั่นใจ ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องลงจากรถ ช่วยให้ตรวจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

รายละเอียด
• สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ

• คูปอง 1 ใบ สำหรับใช้บริการ โปรแกรมตรวจโควิดแบบ Drive Thru @ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
เพียง 3,000 บาท จากราคาปกติ 5,500 บาท

** เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด ทางรพ.ยินดีคืนเงิน และแนะนำวิธีการรักษา มีห้องพักรองรับ**

• การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (RT-PCR) เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ
เก็บตัวอย่างโดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอและเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก
หรืออาจเก็บตัวอย่างจากส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากพบว่าเชื้อลงไปในปอดก็จะนำเสมหะในปอดออกมาตรวจด้วย
การตรวจวิธีนี้จะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น เพราะต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

• ข้อดีของการตรวจ แบบ RT-PCR
- สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้
- เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

• ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ ผ่าน Google Form: https://forms.gle/jNLpemaWEyCqUXNp9
2. เตรียมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และ คูปอง All Deal เพื่อสำเนาเอกสารและยืนยันตัวตน
3. เก็บสิ่งส่งตรวจ
4. กลับบ้านได้ รอผลการตรวจผ่านทาง SMS ,E-mail
5. ทราบภายใน 48-72 ชม. (ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
6 .เปิดให้บริการตรวจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
7. บริเวณจุดให้บริการลานจอดรถ

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- แสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
พร้อมบัตรประชาชน กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อเข้ารับบริการ
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการใบรับรอง Fit to Fly กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท
- สามารถขอรับใบภาษาอังกฤษได้ โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- บริการตรวจโควิดนี้สามารถขอใบเสร็จได้ แต่ไม่สามารถการออกใบกำกับภาษีได้
- กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล ณ วันที่เข้าใช้บริการ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
ที่อยู่ 757 โรงพยาบาลบางปะกอก ถ. รังสิต-นครนายก (คลอง 2) ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

• สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายบริการได้ที่
เบอร์โทร: 02-028-1111 หรือ 065-520-6792
Line: @bpk_rangsit2
Facebook: โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่มีอยู่ของทางโรงพยาบาล ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ
- เมื่อระบบออกคูปองแล้วจะไม่สามารถคืนคูปอง เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมตรวจโควิดแบบ Drive Thru
@ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

ปลอดภัย มั่นใจ ใช้เวลาน้อยตรวจได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องลงจากรถ ไม่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

เพียง 3,000 บาท จากราคา 5,500 บาท

** เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด ทางรพ.ยินดีคืนเงิน
และแนะนำวิธีการรักษา มีห้องพักรองรับ**