บัตรชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex 1 ที่นั่ง
โรงภาพยนตร์อันดับ 1 ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลาย
Save         
51%
117
บาท

Unavailable
240 123
ซื้อแล้ว 995

 
Highlights
- โรงภาพยนตร์อันดับ 1 ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลาย

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 เมษายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้ใช้สำหรับ บัตรชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex 1 ที่นั่ง
เพียง 117 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- สามารถใช้สำรองที่นั่งปกติในระบบดิจิตอล 2 มิติเท่านั้น
- สามารถชำระเงินเพิ่ม เพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งพิเศษได้
- ใช้บริการได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น
- คูปองไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอน เป็นเงินสดได้
- แสดง Redemption Code จากคูปอง (สลิป) หรือแสดง SMS ก่อนใช้บริการ

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-515-5555
เว็บไซต์: www.majorcineplex.com

• รายละเอียดทั่วไป
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บัตรชมภาพยนตร์
เครือ Major Cineplex 1 ที่นั่ง

โรงภาพยนตร์อันดับ 1 ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย
และศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลาย

เพียง 117 บาท จากราคาปกติ 240 บาท