8 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพ และบุคลิกภาพของเด็ก @ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก Fit4better
สนุกเพลิดเพลินกับหลากกิจกรรม สร้างความผ่อนคลาย และฝึกความกล้า มีความมั่นใจในการแสดงความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มที่
Exclusive
500
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- คลาสสำหรับเสริมสร้างศักยภาพ และบุคลิกภาพของเด็ก ฝึกให้เด็กมีความกล้า มีความมั่นใจในการแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ ฝึกเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัว เกิดทักษะการผสาน การตัดสินใจที่รวดเร็ว เกิดความภาคภูมิใจ และหล่อหลอมให้มีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงสร้างความผ่อนคลายให้กับจิตใจของเด็ก

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์ตลอดวัน และใช้ลงคลาสเรียนได้ 1 คลาส
ตามแพ็คเกจให้เลือกดังนี้

- แพ็คเกจ A: คูปอง 1 ใบ
เพียง 500 บาท

- แพ็คเกจ B: ชุดคูปอง 10 ใบ แถมฟรี 1 ใบ
เพียง 4,500 บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท

• ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก มีคลาสเรียนดังนี้
- คลาสปีนหน้าผา
- คลาสชกมวย
- คลาสแทมโบลีน
- คลาสเสริมสร้างร่างกาย
- คลาสดนตรี (กลอง)
- คลาสดนตรี (แซกโซโฟน)
- คลาสแดนซ์
- คลาสจิตวิทยาสำหรับเด็ก

• เงื่อนไขรายละเอียดคลาส
- คลาสเรียน เป็นแบบกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 5 คน โดยจะมีเทรนเนอร์ให้
- คลาสเรียนจิตวิทยาสำหรับเด็ก ใช้คูปอง 4 ใบ (เรียนเดี่ยว)
- ทุกคลาสเป็นคลาสเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปจนถึง 12 ปี

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก
สถานที่ตั้ง 767 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
- สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
- ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเข้ารับบริการ
ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-408-4321 หรือ Line: @fit4better

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางยิม ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และ สินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- เมื่อระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

8 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพ
และบุคลิกภาพของเด็ก
@ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก Fit4better

สนุกเพลิดเพลินกับหลากกิจกรรม
สร้างความผ่อนคลาย และฝึกความกล้า มีความมั่นใจ
ในการแสดงความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มที่

- แพ็คเกจ A: คูปอง 1 ใบ
เพียง 500 บาท

- แพ็คเกจ B: ชุดคูปอง 10 ใบ แถมฟรี 1 ใบ
เพียง 4,500 บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท

>