บริจาคมูลนิธิพุทธรักษา
คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด กับมูลนิธิพุทธรักษา มาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
Exclusive
20
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สมทบทุน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด กับมูลนิธิพุทธรักษา มาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

รายละเอียด
* ไม่เสียค่าธรรมเนียม 15 บาทในการชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์บริจาคเงินได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง

• คุณสามารถเลือกบริจาคเงิน ได้ดังนี้
- แพ็คเกจ A: ยอดเงินบริจาค 20 บาท
- แพ็คเกจ B: ยอดเงินบริจาค 50 บาท
- แพ็คเกจ C: ยอดเงินบริจาค 100 บาท

• รายละเอียดทั่วไป
## การบริจาคในครั้งนี้ หากต้องการขอใบอนุโมทนาบุญเพื่อลดหย่อนภาษี
กรุณาติดต่อที่มูลนิธิพุทธรักษา เบอร์โทรติดต่อ 02-742-9141
- ในการบริจาคเงินจะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 

 

บริจาคมูลนิธิพุทธรักษา

คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด กับมูลนิธิพุทธรักษา
มาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

- แพ็คเกจ A: ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 20 บาท
- แพ็คเกจ B: ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 50 บาท
- แพ็คเกจ C: ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 100 บาท