โปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
แค่เข็มเดียว เอาอยู่ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กับ โปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาเบาๆ
Save         
32%
650
บาท

Unavailable
950 300
ซื้อแล้ว 14

 
Highlights
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรให้ก่อนฤดูที่มีการระบาด (ฤดูฝน และ ฤดูหนาว) และฉีดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปี

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบต่อท่าน ต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับ 1 ท่าน
เพียง 650 บาท จากราคาปกติ 950 บาท

## ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆแล้ว
- กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางคลินิกโดยตรง
- กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมกรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางคลินิก

• วัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นกว่าเดิม
- ลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
- ลดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง
- ลดการใช้ยาปฎิชีวนะ จากภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อแบคทีเรีย
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
- ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
- ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็
สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ พันธุภาคย์สหคลินิก
- ตั้งอยู่ที่ :อาคารแบกคอกเมดดิเพล็กซ์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(สามารถเดินทางโดย BTS เอกมัย ทางออกที่ 2 มีทางเชื่อมเข้าอาคาร เท่านั้น)
- เบอร์โทร : 02-077-9991
- สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 10.00 – 21.00 น. (โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า)

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยติดต่อที่หมายเลข 02-077-9991
- หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ
หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

พันธุภาคย์สหคลินิก Panthupark Genetics Clinic อาคาร เมดิเพล็กซ์ ชั้น 2 2/42-43 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
TH
Map It!

โปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แค่เข็มเดียว เอาอยู่ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กับ โปรแกรมสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาเบาๆ


เพียง 650 บาท จากราคาปกติ 950 บาท

พันธุภาคย์สหคลินิก, BTS เอกมัย