โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก @ พันธุภาคย์สหคลินิก, BTS เอกมัย
ห่างไกลมะเร็ง ... รู้ตัวก่อน ป้องกันได้ กับ โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ให้ผลประสิทธิภาพที่ แม่นยำ ภัยเงียบ ที่จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป
Save         
40%
1,500
บาท

Unavailable
2,500 1,000
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย การตรวจภายในและตรวจหาเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก สามารถทำการรักษาได้ง่าย และเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งระยะลุกลามตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep ตรวจเจอก่อนตั้งแต่ยังไม่มีอาการ หายก่อน ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฝังแร่ ชีวิตยืนยาวห่างไกลโรค การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep พัฒนามาจากการตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ใช้อุปกรณ์เฉพาะ เก็บตัวอย่าง ป้ายนำเยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูกเช่นเดิม แต่จะนำเซลล์ตัวอย่างที่เก็บมาได้ทั้งหมดใส่ลงในขวดน้ำยา เพื่อรักษาเซลล์ ซึ่งจะทำให้ได้เซลล์ตัวอย่างครบถ้วน แล้วนำเข้าเครื่องอัตโนมัติในการเตรียมเซลล์บนสไลด์แก้ว จะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนของมูก เซลล์เม็ดเลือด หรือลดการซ้อนทับกันของเซลล์ที่หนาแน่นเกินไป ทำให้เพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบต่อท่าน ต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับโปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก
แบบ Thin prep สำหรับ 1 ท่าน
เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

## ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆแล้ว
- กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางคลินิกโดยตรง
- กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมกรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางคลินิก

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ พันธุภาคย์สหคลินิก
- ตั้งอยู่ที่ :อาคารแบกคอกเมดดิเพล็กซ์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(สามารถเดินทางโดย BTS เอกมัย ทางออกที่ 2 มีทางเชื่อมเข้าอาคาร เท่านั้น)
- เบอร์โทร : 02-077-9991
- สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพุธ เวลา 10.00 - 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 –12.00 น. (โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า)

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยติดต่อที่หมายเลข 02-077-9991
- หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ
หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

พันธุภาคย์สหคลินิก Panthupark Genetics Clinic อาคาร เมดิเพล็กซ์ ชั้น 2 2/42-43 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
TH
Map It!

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก @ พันธุภาคย์สหคลินิก, BTS เอกมัย

ห่างไกลมะเร็ง ... รู้ตัวก่อน ป้องกันได้ กับ โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก
แบบ Thin Prep ให้ผลประสิทธิภาพที่ แม่นยำ
ภัยเงียบ ที่จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป


เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

พันธุภาคย์สหคลินิก, BTS เอกมัย