โครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา
สะสมบุญ เพิ่มบารมี ได้กุศล กับ โครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการสืบทอดพระพุทธศาสนา...
Exclusive
99
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 10

 
Highlights
- All Deal ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิต นอกจากนี้ยังที่จะช่วยทะนุบำรุงและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป.... อิ่มใจได้บุญกันเเล้ววันนี้...

รายละเอียด
** ไม่เสียค่าธรรมเนียม 15 บาทในการชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์บริจาคเงินได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง

• โครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา
คุณสามารถเลือกบริจาคเงิน ได้ดังนี้
- แพ็คเกจ A:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 99 บาท
- แพ็คเกจ B:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 199 บาท
- แพ็คเกจ C:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 299 บาท
- แพ็คเกจ D:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 399 บาท
- แพ็คเกจ E:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 599 บาท
- แพ็คเกจ F:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 999 บาท
- แพ็คเกจ G:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 1,999 บาท

• รายละเอียดทั่วไป
- ผู้บริจาคตามศรัทธา สามารถขอใบอนุโมทนาบุญเพื่อลดหย่อนภาษี
ได้ 500 บาทขึ้นไป จะสามารถขอใบอนุโมทนาบุญได้ที่ทางวัดโดยตรง
ที่เบอร์ 036-413-805, 036-451-020 ,081-100-7545
- ในการบริจาคเงินจะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 

บริจาคโครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา

สะสมบุญ เพิ่มบารมี ได้กุศล กับ โครงการร่วมบริจาคเพื่อ
สร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา
เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา..

- แพ็คเกจ A:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 99 บาท
- แพ็คเกจ B:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 199 บาท
- แพ็คเกจ C:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 299 บาท
- แพ็คเกจ D:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 399 บาท
- แพ็คเกจ E:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 599 บาท
- แพ็คเกจ F:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 999 บาท
- แพ็คเกจ G:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 1,999 บาท

บริจาคโครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา

บริจาคโครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา

บริจาคโครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา

บริจาคโครงการร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ วัดป่าศรีถาวรอยุธยา