ห้องพัก Superior 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน @ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี
เตียงนุ่มน่านอน สะอาด สดชื่น วิวเขาสะแกกรัง โรงแรมน่าพักราคาย่อมเยา อยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี เดินทางสะดวก ใกล้ตลาด
Exclusive
850
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงแรม ธารา ฮิลล์ อุทัยธานี โรงแรมน่าพักอีกแห่งหนึ่ง เตียงนุ่มน่านอน สะอาด สดชื่น วิวเขาสะแกกรัง โรงแรมน่าพักราคาย่อมเยา อยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี เดินทางสะดวก ใกล้ตลาด

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ สำหรับเข้าพัก 1 ห้อง ต่อ 1 คืน

• คูปองนี้ใช้สำหรับ ห้องพัก Superior 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
ที่ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี ราคา 850 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- เช็คห้องว่าง/สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเข้าพักไม่รับ Walk in (ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น)
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- เช็คอิน 14.00 น. เช็คเอ้าท์ 12.00 น.
- หากต้องการบริการอื่นๆ กรุณาติดต่อ และกรุณาชำระเงินกับทางรีสอร์ทโดยตรง
- หากต้องการเลื่อนนัดหมาย สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี เท่านั้น
เลขที่ 300 หมู่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร. 086-400-4445
Email: tharahill@gmail.com

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางโรงแรม ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ห้องพัก Superior 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
@ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี

ราคา 850 บาท

เตียงนุ่มน่านอน สะอาด สดชื่น วิวเขาสะแกกรัง
โรงแรมน่าพักราคาย่อมเยา อยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี
เดินทางสะดวก ใกล้ตลาด