แพ็คเกจห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน @ โรงแรมอิส้านอิสาน บูทีค รีสอร์ท เขาใหญ่
รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ตกแต่งสไตล์อิสาน พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอน
Save         
53%
2,100
บาท
4,500 2,400
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงแรมอิส้านอิสาน บูทีค รีสอร์ท เขาใหญ่ (Isaan Isan Boutique Resort) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ตกแต่งสไตล์อิสาน พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอน

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้สำหรับ ห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
ที่ โรงแรมอิส้านอิสาน บูทีค รีสอร์ท เขาใหญ่ มีให้เลือกดังนี้
- ห้อง Superior (สำหรับเข้าพักวันอาทิตย์ - วันพฤหัส)
เพียง 2,100 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท

- ห้อง Deluxe (สำหรับเข้าพักวันอาทิตย์ - วันพฤหัส)
เพียง 2,700 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- กรณีเข้าพักวันศุกร์, เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มเงิน 800 บาท/ห้อง/คืน
- เข้าพักช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
วันอาทิตย์ - วันพฤหัส เพิ่มเงิน 600 บาท/ห้อง/คืน
วันศุกร์, เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มเงิน 1,400 บาท/ห้อง/คืน
- เด็กอายุ 6-13 ปี สามารถนอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง มีค่าอาหารเช้า 175 บาท/คน/วัน
- หากมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงแรม
- เช็คห้องว่าง/สำรองห้องพักล่วงหน้า ก่อนเข้าพัก 7 วัน (ไม่รับ Walk In)
- สงวนสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com พร้อมบัตรประชาชนของผู้ซื้อแสดงกับทางโรงแรม
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนหลังจากทำการจองแล้ว
- หากต้องการลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงแรมอิส้านอิสาน บูทีค รีสอร์ท เขาใหญ่ เท่านั้น
โทร. 076-324128
Line ID: @andacuragroups
E -Mail: rsvn@isaan-isan.com

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางโรงแรม ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แพ็คเกจห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
@ โรงแรมอิส้านอิสาน บูทีค รีสอร์ท เขาใหญ่

รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ตกแต่งสไตล์อิสาน
พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอน

• ห้อง Superior (สำหรับเข้าพักวันอาทิตย์ - วันพฤหัส)
เพียง 2,100 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท

• ห้อง Deluxe (สำหรับเข้าพักวันอาทิตย์ - วันพฤหัส)
เพียง 2,700 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท