ห้องพัก Deluxe 2 วัน 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน @ เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล แพร่
พักสบายใจกลางเมืองแพร่ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมด้าน Modern Contemporary ผสมผสานกลิ่นอายของล้านนา
Save         
31%
1,800
บาท
2,600 800
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงแรมสไตล์บูติกของ จังหวัดแพร่ สถาปัตยกรรมด้าน Modern Contemporary ผสมผสานกลิ่นอายของล้านนา

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้สำหรับ ห้องพัก Deluxe 2 วัน 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน @ เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล แพร่
เพียง 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- เช็คห้องว่าง/สำรองห้องพักล่วงหน้า ก่อนเข้าพัก 7 - 15 วัน (ไม่รับ Walk In)
- สงวนสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com พร้อมบัตรประชาชนของผู้ซื้อแสดงกับทางโรงแรม
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- เช็คอินเวลา 14.00 น. เช็คเอาท์เวลา 12.00 น.
- ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนหลังจากทำการจองแล้ว
- หากต้องการลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรณีไม่ได้เดินทางเข้าพัก และไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้า โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ถือเป็นการใช้บัตรกำนัลในการเข้าพักแล้ว
- หากมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงแรม ณ วันเข้าพัก

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล แพร่ เท่านั้น
เลขที่ 7/9 ศศิบุตร ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
โทร 054-524-800 หรือ 088-547-7002
Facebook: Huern na na Boutique Hotel Phare

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางโรงแรม ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ห้องพัก Deluxe 2 วัน 1 คืน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
@ เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล แพร่

พักสบายใจกลางเมืองแพร่ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ด้วยสถาปัตยกรรมด้าน Modern Contemporary
ผสมผสานกลิ่นอายของล้านนา

เพียง 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท