โปรแกรมเที่ยวฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 3 วัด @ All Travel International
วันเดียวเที่ยวแบบอิ่มบุญ กับโปรแกรมเที่ยวฉะเชิงเทรา ไหว้พระสักการะขอพร 3 วัดชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นวัดโพรงอากาศ วัดสมานรัตนาราม วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
Exclusive
999
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- AllDeal ชวนคุณท่องเที่ยวใกล้กรุงง่าย ตะลุยไหว้พรแบบวันเดย์ทริป กันที่ ฉะเชิงเทรา กับ 3 วัด ที่คุณไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) วัดโพรงอากาศ(พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร) วัดโพรงอากาศ(พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร) ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 28 มิถุนายน 2563
## สามารถเลือกการเดินทางดังนี้
1.วันที่ 04/05/25/26 เมษายน 2563
2.วันที่ 01/02/09/10/16/23/30 พฤษภาคม 2563
3.วันที่ 06/14/20/27/28 มิถุนายน 2563

• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปองใช้สำหรับโปรแกรมเที่ยวฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 3 วัด (เที่ยว 1 วัน) สำหรับ 1 ท่าน
เพียงราคา 999 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมการเดินทาง ไหว้พระ 3 วัด
- วันแรก กรุงเทพฯ-วัดโพรงอากาศ(พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร)-อุทยานพระพิฆเนศ(องค์ยืน)คลองเขื่อน-วัดสมานรัตนาราม
(พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข)-วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)-กรุงเทพฯ
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถตู้ปรับอากาศระหว่างทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

## เช้า รับประทานอาหารเช้า (1) ขนมปัง+นม หรือ น้ำผลไม้ ระหว่างเดินทาง
08.30 น. นำท่านสู่ วัดโพรงอากาศ (พระอาจารย์สมชาย) ตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่ามที่มีลักษณะโดดเด่น โดยหลวงพ่อสมชายเจ้าอาวาสคนปัจจุบันตั้งใจสร้างเพื่อเป็นสถานที่สำคัญของเมืองแปดริ้วโดยใช้เสาทั้งหมด 196 ต้น ชั้นล่างยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลอง ทั้งหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ให้ท่านได้สักการะขอพร ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
10.30 น. นำท่านสู่ อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน คลองเขื่อน องค์พระพิฆเนศปางยืน เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง30เมตร ความสูงเกือบ40เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติของสวนเกษตร เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ลักษณะโดดเด่นขององค์พระพิฆเนศ คือ พระหัตถ์ทั้ง4 ถือ พืชพรรณและธัญญาหาร ประกอบไปด้วย กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง ขนุน และที่พระบาทมีหนูบริวารของพระพิฆเนศ การจัดสร้างองค์พระพิฆเนศมีการหล่อในแต่ละส่วนลรวมกันทั้งสิ้น854ชิ้น แต่ละครั้งในการหล่อชิ้นส่วนจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตทุกครั้ง และมีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธีบริเวณรอบองค์พระพิฆเนศยังมีซุ้มจัดบูชาพระพิฆเนศ และเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา เทพเจ้าตี่จั่งอ้วง หรือ เต่จงอ๋อง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าผู้ไถ่บาป ให้ท่านได้สัการะอีกมากมาย ณ เทวสถานแห้งนี้อีกด้วยบทบูชาพระพิฆเนศแบบสั้นโอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
11.30 น. นำท่านสู่ วัดสมานรัตนาราม นำท่านบูชา พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข เนื้อองค์เป็นสีชมพูและอาจเรียกได้ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยองค์พระพิฆเนศความสูง16เมตรและยาว24เมตร มีสีชมพูสวยงาม ลักษณะกึ่งนั่ง กึ่งนอน พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก ลักษณะของปางหมายถึง มีกิน มีใช้ มั่นคงมั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด สุขสบาย โชคลาภ ความสุข สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน108ประการ รอบฐานองค์พระพิฆเนศมีพระพิฆเนศปางต่างๆอีก32ปาง

## เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านสู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเทราโดยแท้จริงตลอดมา หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง1.48 เมตร เท่าที่มองเห็นองค์หลวงพ่อโสธรอยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้รู้เล่าว่าองค์จริงของหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับส่ กรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

## หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมค่าทำกิจกรรมต่างๆ
16.00 น. นำท่านแวะเช็คอินที่ อุทยานหินเขางู แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งระเบิดหิน เคยเป็นหินปูนที่อยู่ในทะเลมาก่อน จากนั้นแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเหนือผิวน้ำ แล้วถูกลม ฝน กัดกร่อนเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นภูเขาหินปูนในที่สุด ทั้งยังเกิดโพรงถ้ำต่างๆ ในบริเวณเขางูด้วย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แนวธรรมชาติ มีทะเลสาบที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ใครที่ชอบถ่ายรูป ชอบหาสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ห้ามพลาด! อิสระให้ท่านถ่ายรูปเล่นตามอัธยาศัย
17.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

• อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

• อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อท่าน

• การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาพิเศษหากท่านชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

• สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ All Travel International
- ตั้งอยู่ที่ :127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
## ใบอนุญาตเลขที่ 11/09094
- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allfly.com/tour


• รายละเอียดทั่วไป
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส่งอีเมลล์มาที่ Email: booking@alltravel.co.th
- ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนหลังจากทำการจองแล้ว
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว หากจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องเเจ้งล่วงหน้า 7 วัน
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมเที่ยวฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 3 วัด
@ All Travel International

วันเดียวเที่ยวแบบอิ่มบุญ กับโปรแกรมเที่ยวฉะเชิงเทรา ไหว้พระสักการะ
ขอพร 3 วัดชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นวัดโพรงอากาศ วัดสมานรัตนาราม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)
โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง


เพียง 999 บาท เท่านั้น

All Travel International