ห้องพัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า) @ 7Days Premium Don Mueang
โรงแรมพรีเมี่ยม ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักระหว่างรอต่อสายการบิน ต่อรถ รอเดินทางในวันถัดไป
Save         
64%
900
บาท
2,500 1,600
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงแรมพรีเมี่ยม ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาที่พักระหว่างรอต่อ สายการบิน ต่อรถ รอเดินทางในวันถัดไป

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ สำหรับเข้าพัก 1 ห้อง ต่อ 1 คืน

• คูปองนี้ใช้สำหรับ ห้องพัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า)
ที่ 7Days Premium Don Mueang มีให้เลือกดังนี้
- ห้อง Superior
เพียง 900 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

- ห้อง Deluxe
เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com พร้อมบัตรประชาชนของผู้ซื้อ
แสดงกับทางโรงแรม (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- เช็คห้องว่าง/สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเข้าพัก (ไม่รับ Walk in)
- สงวนสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
- เช็คอิน เวลา 14.00 น. เช็คเอ้าท์ เวลา 12.00 น. (เช็คอินก่อนเวลาหรือเช็คเอาท์หลังเวลากำหนดจะมีค่าใช้จ่ายตามที่โรงแรมกำหนด)
- ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนหลังจากทำการจองแล้ว
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เข้าพักช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ชำระเพิ่ม 200 บาท/ห้อง/คืน
- หากมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงแรม

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ 7Days Premium Don Mueang เท่านั้น
โทร 076-324-128
Line ID: @andacuragroups
E -Mail: rsvn-dm@7dayspremium.asia

• รายละเอียดทั่วไป
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ห้องพัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า)
@ 7Days Premium Don Mueang

โรงแรมพรีเมี่ยม ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง
เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักระหว่างรอ
ต่อสายการบิน ต่อรถ รอเดินทางในวันถัดไป

• ห้อง Superior
เพียง 900 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

• ห้อง Deluxe
เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท