Underarm Ultra Bright จำนวน 1 ครั้ง (20 นาที) @ Villa Clinic - พญาไท
ใต้วงแขนขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ทรีตเมนต์กำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว พร้อมบำรุงผลักตัวยาให้ใต้วงแขนขาวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส
Save         
69%
459
บาท
1,500 1,041
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ใต้วงแขนขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ทรีตเมนต์กำจัดและบำรุงใต้วงแขนให้ขาวใสอย่างล้ำลึก ด้วย Blue Peel ให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วออก พร้อมบำรุงผลักตัวยาด้วย สารสกัดจากธรรมชาติ ที่มี BHA และ AHA เข้มข้นผสม วิตามิน C และ A ที่ช่วยให้ใต้วงแขนคุณขาวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองใช้สำหรับบริการ Underarm Ultra Bright จำนวน 1 ครั้ง (20 นาที) @ Villa Clinic - พญาไท
เพียง 459 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท

• หมายเหตุ
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้ที่ Villa Clinic (ลง BTS พญาไท ทางออกที่ 2)
- เลขที่ :83/2 ชั้น 1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- เปิดบริการวันอังคาร - ศุกร์ เวลา: 12.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา: 09.00 น. - 20.00 น. (หยุดวันจันทร์)
- ในกรณีเข้าใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามกับร้านได้โดยตรง
- สามารถสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการบริการ ได้ที่หมายเลข 089-111-7227
Line: @villaclinic หรือ www.villaclinic.com

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางคลินิก ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

Underarm Ultra Bright จำนวน 1 ครั้ง (20 นาที)
@ Villa Clinic - พญาไท

ใต้วงแขนขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ
ทรีตเมนต์กำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว พร้อมบำรุงผลักตัวยา
ให้ใต้วงแขนขาวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส


เพียง 459 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท