แว็กซ์คิ้ว Eyebrow Shaping + Soothing Mask @ TINGLE
ออกแบบคิ้วที่สมบูรณ์แบบ บนพื้นฐานโครงหน้าของแต่ละท่าน ผลลัพธ์คือใบหน้าสวยงามโดดเด่นดูเป็นธรรมชาติ
Save         
15%
855
บาท
1,000 145
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- TINGEL เราออกแบบคิ้วที่สมบูรณ์แบบบนพื้นฐานโครงหน้าของแต่ละท่าน ผลลัพธ์คือใบหน้าสวยงามโดดเด่นดูเป็นธรรมชาติ

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองใช้สำหรับ แว็กซ์คิ้ว Eyebrow Shaping + Soothing Mask @ TINGLE
เพียง 855 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปอง 1 ใบ ต่อ ครั้ง
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาสำรองล่วงหน้า ก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้ได้ที่ TINGLE มีทั้งหมด 2 สาขา ดังนี้
- สาขาเกษร พลาซ่า (ชั้น L) โทร. 02-6561-345
- สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โทร. 061-420-5544
- จองคิวเข้ารับบริการได้ที่ LINE@: @TINGLEBROW

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แว็กซ์คิ้ว Eyebrow Shaping + Soothing Mask
@ TINGLE

ออกแบบคิ้วที่สมบูรณ์แบบ บนพื้นฐาน
โครงหน้าของแต่ละท่าน ผลลัพธ์คือใบหน้าสวยงาม
โดดเด่นดูเป็นธรรมชาติ

เพียง 855 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท