โปรแกรมนวดอโรมา (60 นาที) @ เรนโบว์ อโรคายา
น้ำมันหอมระเหยสูตรเฉพาะจากธรรมชาติ 100% ที่มีส่วนผสมของสินแร่ธรรมชาติ ช่วยผ่อนคลาย ทำให้ผิวพรรณผ่องใส
Save         
30%
1,750
บาท
2,500 750
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- การนวดด้วยเทคนิคพิเศษในสไตล์ เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya) เป็นการนวดบริเวณแนวกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อในระดับลึก ด้วยน้ำมันหอมระเหยสูตรเฉพาะของ เรนโบว์ อโรคายา จากธรรมชาติ 100% ที่มีส่วนผสมของสินแร่ธรรมชาติ

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปอง 1 ใบ คุณจะได้รับโปรแกรมนวดอโรมา (60 นาที) @ เรนโบว์ อโรคายา
เพียง 1,750 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

*พิเศษ! รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมพลังงานบำบัด (JAPANESE ENERGY CAPSULE)
เพียง 450 บาท จากราคาปกติ 600 บาท

• การนวดด้วยเทคนิคพิเศษในสไตล์ เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya)
เป็นการนวดบริเวณแนวกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อในระดับลึก ด้วยน้ำมันหอมระเหย
สูตรเฉพาะของ เรนโบว์ อโรคายา จากธรรมชาติ 100% ที่มีส่วนผสมของสินแร่ธรรมชาติ
- ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
- เป็นการนวดบำบัดแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด
- ช่วยระบบการหายใจ ประสาทสัมผัส
- ทำให้ผิวพรรณผ่องใส

• เงื่อนไขการใช้บริการ:
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน

• สามารถใช้บริการได้ที่: เรนโบว์ อโรคายา รีสอร์ท (Rainbow Arokaya Resort)
เลขที่ 168 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
(จากสี่แยกบางนา ระยะทางประมาณ 90 กิโลมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

• สอบถามรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่
หมายเลข: 089-499-0286
Web Site: https://rainbowarokaya.com
Facebook: RainbowArokaya
Line: @RainbowArokaya

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com เท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมนวดอโรมา (60 นาที)
@ เรนโบว์ อโรคายา

น้ำมันหอมระเหยสูตรเฉพาะ จากธรรมชาติ 100%
ที่มีส่วนผสมของสินแร่ธรรมชาติ
ช่วยผ่อนคลาย ทำให้ผิวพรรณผ่องใส

เพียง 1,750 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

*พิเศษ! รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรม
พลังงานบำบัด (JAPANESE ENERGY CAPSULE)
เพียง 450 บาท จากราคาปกติ 600 บาท


โปรแกรมพลังงานบำบัด (JAPANESE ENERGY CAPSULE)