โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic @ โรงพยาบาลพระรามเก้า
ก้าวทันสุขภาพ กับโปรแกรมที่ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจ เพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธี
Save         
63%
1,490
บาท
4,000 2,510
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- การตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสามารถหาสาเหตุและความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น เพราะบางครั้งอาการของโรคอาจจะไม่มีสัญญาณใดๆ แสดงเตือนก่อน ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic @โรงพยาบาลพระรามเก้า
เพียง 1,490 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท

• รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
- ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
- ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholestero
- ตรวจระดับไขมันดี HDL
- ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
- ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
- ตรวจการทำงานของไต BUN
- ตรวจการทำงานของไต Creatinine
- ตรวจการทำงานของตับ SGOT
- ตรวจการทำงานของตับ SGPT
- ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) Uric Acid
- ตรวจปัสสาวะ Urin Examination
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
- สมุดรายงาน Report
- คูปองอาหารเช้า Breakfast Coupon

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- สามารถเข้ารับการตรวจได้ทั้งชายและหญิง
- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่ม ประมาณ 8-12 ชั่วโมง
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ
- สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
- หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนรับการตรวจ
- ในการเก็บปัสสาวะ ควรเก็บในช่วงหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7-10 วัน
- ในการเก็บอุจจาระควรงดอาหารที่เป็นเลือด หรือมีองค์ประกอบของเลือด เช่น เลือดหมู เลือดเป็ด เลือดไก่
รวมถึงยาบางประเภท เช่น แอสไพริน วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อน
- ถ้ามีฟิลม์เอกซ์เรย์เก่าควรนำมาด้วยทุกครั้ง

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: โรงพยาบาลพระรามเก้า แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 8
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์: 07.00 น. – 17.00 น. /// เสาร์ - อาทิตย์: 07.00 น. – 15.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
- โปรแกรมนี้รวมสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพฉบับจริง 1 ฉบับ และรับคูปองอาหารเช้า

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- โทรศัพท์: 1270 ต่อ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 8
- Website: www.praram9.com
- LINE: @praram9hospital
- Facebook: praram9Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic
@ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ก้าวทันสุขภาพ กับโปรแกรม
ที่ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจ
เพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแล และการรักษาอย่างถูกวิธี

เพียง 1,490 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท