แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ @โรงพยาบาลพระรามเก้า
ก้าวทันสุขภาพ กับโปรแกรมที่ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจ เพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธี
Save         
58%
2,890
บาท

Unavailable
6,900 4,010
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- การตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสามารถหาสาเหตุและความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น เพราะบางครั้งอาการของโรคอาจจะไม่มีสัญญาณใดๆ แสดงเตือนก่อน ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ @โรงพยาบาลพระรามเก้า ตามแพ็คเกจที่ให้เลือกดังนี้
- แพ็คเกจ A: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic
เพียง 2,890 บาท จากราคาปกติ 6,900 บาท

- แพ็คเกจ B: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Executive
เพียง 5,990 บาท จากราคาปกติ 13,800 บาท

## รายละเอียด โปรแกรมตรวจสุขภาพ
แพ็คเกจ A: 9 Classic
- ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
- ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
- ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholestero
- ตรวจระดับไขมันดี HDL
- ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
- ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
- ตรวจการทำงานของไต BUN
- ตรวจการทำงานของไต Creatinine
- ตรวจการทำงานของตับ SGOT
- ตรวจการทำงานของตับ SGPT
- ตรวจการทำงานของต่อมไทรรอยด์ TSH
- ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) Uric Acid
- ตรวจปัสสาวะ Urin Examination
- ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
- สมุดรายงาน Report
- คูปองอาหารเช้า Breakfast Coupon

แพ็คเกจ B: 9 Executive (เพิ่มเติมจากด้านบน 4 รายการ ดังนี้)
- ตรวจการทำงานของตับ Alk.Phosphatase
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- สามารถเข้ารับการตรวจได้ทั้งชายและหญิง
- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่ม ประมาณ 8-12 ชั่วโมง
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ
- สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
- หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนรับการตรวจ
- ในการเก็บปัสสาวะ ควรเก็บในช่วงหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7-10 วัน
- ในการเก็บอุจจาระควรงดอาหารที่เป็นเลือด หรือมีองค์ประกอบของเลือด เช่น เลือดหมู เลือดเป็ด เลือดไก่
รวมถึงยาบางประเภท เช่น แอสไพริน วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อน
- ถ้ามีฟิลม์เอกซ์เรย์เก่าควรนำมาด้วยทุกครั้ง

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: โรงพยาบาลพระรามเก้า แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 8
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดให้บริการทุกวัน: จันทร์ – ศุกร์: 07.00 – 17.00 น. /// เสาร์ - อาทิตย์: 07.00 – 15.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
- โปรแกรมนี้รวมสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพฉบับจริง 1 ฉบับ และรับคูปองอาหารเช้า

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- โทรศัพท์: 1270 ต่อ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 8
- Website: www.praram9.com
- LINE: @praram9hospital
- Facebook: praram9Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้
บริการล่วงหน้า 1-2 วัน (ไม่รับ Walk In) โทรศัพท์: 1270 ต่อ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ
@โรงพยาบาลพระรามเก้า

ก้าวทันสุขภาพ กับโปรแกรม
ที่ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจ
เพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแล และการรักษาอย่างถูกวิธี

- แพ็คเกจ A: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic
เพียง 2,890 บาท จากราคาปกติ 6,900 บาท

- แพ็คเกจ B: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Executive
เพียง 5,990 บาท จากราคาปกติ 13,800 บาท