โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม + อัลตร้าซาวด์เต้านม @ โรงพยาบาลนครธน
ช่วยลดความเสี่ยง ตรวจพบเร็วมีโอกาสรักษาให้หายได้ ผลตรวจแม่นยำด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
Save         
37%
2,900
บาท
4,600 1,700
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- “มะเร็งเต้านม” เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 กับหญิงไทย และเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 37% เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยง ควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเอง หรือควรได้รับการตรวจคัดกรองจากแพทย์เฉพาะทาง วันนี้โรงพยาบาลนครได้จัดแพ็คเกจตรวจัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับคุณผู้หญิงด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) และเครื่องอัลตร้าซาวด์ (เหมาะกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี) เพราะรู้เร็วย่อมมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อโปรโมชั่น
• คูปองนี้ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวด์เต้านม
เพียง 2,900 บาท จากราคาปกติ 4,600 บาท

• หมายเหตุ
- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
- การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจ และสามารถทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจ ควรเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดคนละท่อน และไม่สวมเสื้อชั้นในแบบเต็มตัว
- การตรวจนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ที่กำลังมีประจำเดือน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลนครธน ศูนย์รักษ์เต้านม ชั้น 1 เท่านั้น
ที่อยู่เลขที่ 1 ซอย 56 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 (ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการล่วงหน้า 1-2 วัน (ไม่รับ Walk In) โทร. 02-450-9999 ต่อ 1030-1031
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- Website: www.nakornthon.com
- FaceBook: Nakornthon Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้ (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ
ทั้งสิ้นโดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
และอัลตร้าซาวด์เต้านม @ โรงพยาบาลนครธน

ช่วยลดความเสี่ยง ตรวจพบเร็ว
มีโอกาสรักษาให้หายได้ ผลตรวจแม่นยำด้วย
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

เพียง 2,900 บาท จากปกติราคา 4,600 บาท