โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Deals + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ @ โรงพยาบาลนครธน
เช็คอัพร่างกาย 11 รายการ ครบจบในที่เดียว พร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่จะช่วยให้คุณรู้ทันและป้องกันโรคต่างๆ ได้
Save         
38%
2,900
บาท
4,700 1,800
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นพิษ รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนเกิดเป็นความเคยชินกับภัยคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายก่อนที่จะลุกลาม จึงช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ ที่อาจจะนำไปสู่การสูญเสียทางด้านสุขอนามัยได้ โรงพยาบาลนครธนห่วงใยสุขภาพของทุกคนด้วย การจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาประหยัด ตรวจสุขภาพรวม 11 รายการ พร้อมวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อโปรโมชั่น
• คูปองนี้ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Deals พร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
เพียง 2,900 บาท จากราคาปกติ 4,740 บาท

• โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Deals 11 รายการ มีดังต่อไปนี้
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก-ปอด และหัวใจ Chest X-Ray
- ตรวจระดับไขมัน Cholesterol
- ตรวจระดับไขมัน Triglyceride
- ตรวจระดับไขมัน HDL-Cholesterol
- ตรวจระดับไขมัน LDL-Cholesterol
- ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Count
- ตรวจการทำงานของตับ SGPT
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Compete Blood Sugar
- ตรวจการทำงานของไต Creatinine
- ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
- ตรวจปัสสาวะ Urine Examination

• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีดังต่อไปนี้
- ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Brisbane (H1N1)
- ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Kansas (H3N2)
- ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Colorado (Victoria)
- ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Phuket (Yamagata)

*ข้อยกเว้นสำหรับการฉีดวัคซีน
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
- ผู้มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่
- ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ผู้ที่เพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่เกิน 7 วัน
- ผู้ที่ยังควบคุมอาการของโรคประจำตัวไม่ได้ หรือมีอาการกำเริบในช่วงที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

• หมายเหตุ
- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
- การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจ และสามารถทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- โปรแกรมนี้รวมสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ และคูปองอาหาร
- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (ยกเว้นน้ำเปล่า) ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลนครธน ศูนย์สุขภาพ ชั้น 11 เท่านั้น
ที่อยู่เลขที่ 1 ซอย 56 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 (ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการล่วงหน้า 1-2 วัน (ไม่รับ Walk In) โทร 02-450-9999 ต่อ 1001-1002
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 17.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- Website: www.nakornthon.com
- FaceBook: Nakornthon Hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้ (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Deals
พร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
@ โรงพยาบาลนครธน

เช็คอัพร่างกาย 11 รายการ ครบจบในที่เดียว
พร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ที่จะช่วยให้คุณรู้ทันและป้องกันโรคต่างๆ ได้

เพียง 2,900 บาท จากปกติราคา 4,740 บาท