โปรแกรมตรวจสุขภาพ @ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
คัดกรองโรคเบื้องต้น มีประโยชน์ต่อตัวผู้รับการตรวจและแพทย์ เพราะจะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้น
Save         
67%
1,790
บาท
5,370 3,580
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ บนถนนประชาชื่น ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 23 ปี เราใส่ใจให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ใส่ใจสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้บริการได้ตั้งเเต่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• คูปอง 1 ใบคุณจะได้รับบริการ โปรแกรมตรวจสุขภาพ @ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เพียง 1,790 บาท จากราคาปกติ 5,370 บาท

• รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ
- BMI วัดค่าดัชนีมวลกาย
- PE ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- Chest X-ray เอ็กซเรย์ปอด
- UA ตรวจปัสสาวะ
- CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- FBS ตรวจระดับบน้ำตาลในเลือด
- BUN ตรวจการทำงานของไต
- Creatinine ตรวจการทำงานของไต
- SGOT ตรวจการทำงานของตับ
- SGPT ตรวจการทำงานของตับ
- Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือด
- Triglyceride ตรวจระดับไขมันในเลือด
- HDL ตรวจระดับไขมันในเลือด
- LDL ตรวจระดับไขมันในเลือด
- สมุดรายงานผล (Cheek up report)
- คูปองอาหาร (Breakfast coupon)
- บริการพยาบาล (NC)
- ค่าบริการรพ (HC)

• การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
- งดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
- ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่พับข้อแขน

• เงื่อนไขการรับบริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สามารถเข้ารับการตรวจได้ทั้งชายและหญิง ทุกช่วงวัย
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เท่านั้น
ตั้งอยู่ที่: เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00 น. - 16:00 น.
สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง

• สำรองคิวรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-910-1600 ต่อ 1440, 1441
Facebook: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น(@HospitalKasemradPrachachuen)

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงบัตร และ สอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมแจ้งหมายเลขคูปองที่เข้าใช้ทันที เมื่อทำการสำรองก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
@ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

คัดกรองโรคเบื้องต้น มีประโยชน์ต่อ
ตัวผู้รับการตรวจและแพทย์ เพราะจะช่วยให้มีโอกาส
ป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้น


เพียง 1,790 บาท จากราคาปกติ 5,370 บาท