แพ็คเกจกำจัดขนใต้วงแขน ด้วย IPL Laser @ Hicare Clinic ซ.สามัคคี เยื้อง ม.ธุรกิจบัณฑิต
ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างมั่นใจ ด้วย IPL Laser หยุดยั้งการเจริญเติบโตของขน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
Save         
69%
2,499
บาท
8,000 5,501
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- IPL หรือ Intensed Pulse Light เป็นการรักษาด้วยแสงความเข้มสูง ซึ่งไม่ใช่เลเซอร์ เป็นการใช้แสงความเข้มข้นสูงเข้าไปทำลายรากขน โดยแสงมีความยาวคลื่น Long-Pulse 590-1,200 มม. โดยขนจะค่อยๆ บางลง เลเซอร์ IPL ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแสงในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของขนในบริเวณต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
- ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อ และใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
- สามารถใช้คูปอง ได้ 1 ใบ/ท่าน/แพ็คเกจ

• คูปอง 1 ใบจะได้รับบริการ กำจัดขนบริเวณใต้วงแขน 2 ข้าง ด้วย IPL Laser
ที่ Hicare Clinic ซ.สามัคคี เยื้อง ม.ธุรกิจบัณฑิต มีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้
- แพ็คเกจ A: 5 ครั้ง IPL Laser ใต้วงแขน
เพียง 2,499 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท

- แพ็คเกจ B: 10 ครั้ง IPL Laser ใต้วงแขน
เพียง 4,899 บาท จากราคาปกติ 16,000 บาท

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: Hicare Clinic ซอยสามัคคี เยื้องมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
ที่อยู่: 660 ถนนสามัคคี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
- สำรองการเข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-573-1016
- หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น.– 19.30 น.
- รับนัดคิวสุดท้ายเวลา 19.00 น.

• สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ติดต่อ: 02-573-1016
Line: @Hicare Clinic
Facebook: ไฮแคร์คลีนิก

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com เท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- สามารถให้ผู้อื่นใช้คูปองนี้แทนได้ หรือจะมอบคูปองนี้เป็นของขวัญก็ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลาในการใช้คูปองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แพ็คเกจกำจัดขนใต้วงแขน
@ Hicare Clinic ซ.สามัคคี เยื้อง ม.ธุรกิจบัณฑิต

ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างมั่นใจ ด้วย IPL Laser
หยุดยั้งการเจริญเติบโตของขน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

- แพ็คเกจ A: 5 ครั้ง IPL Laser ใต้วงแขน
เพียง 2,499 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท

- แพ็คเกจ B: 10 ครั้ง IPL Laser ใต้วงแขน
เพียง 4,899 บาท จากราคาปกติ 16,000 บาท