โปรแกรมครอบแก้ว @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น และรักษาอาการปวดต่างๆ เป็นการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีมาแต่ยาวนาน
Save         
56%
1,000
บาท
2,280 1,280
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีมาแต่ยาวนาน ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น เมื่อเลือดลมไหลเวียนดี ก็จะส่งผลให้อาการปวดต่าง ๆ บรรเทาทุเลาลง และเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬา การรักษาจะค่อนข้างเห็นผลได้ดีในกีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างมาก และช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ในระยะสั้น โดยวิธีก็จุดไฟเพื่อไล่อากาศภายในกระปุกแก้ว เพื่อให้เกิดสุญญากาศก่อนที่จะวางแก้ว โดยครอบแก้วไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดการไหลเวียนโลหิต ให้เลือดลมเดินสะดวก

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564
• 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่เกิน 10 ใบ
• คูปอง 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ

• โปรแกรมครอบแก้ว @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 2,280 บาท

• ข้อดีของการครอบแก้ว
- ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น
- ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ เช่น ความชื้น ความเย็น ความร้อน ที่สะสมในร่างกายของเราที่มากเกินไป
- ช่วยรักษาอาการปวดต่างๆ เช่น อาการปวดบริเวณต้นคอ บ่า ไหล่ เอว ขา
- ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น สิว ฝ้า อัมพาตใบหน้า (Bell's palsy) อ่อนเพลีย ซึมเศร้า
- เพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย

• ขั้นตอนตอนการครอบแก้ว
1. Physical Examination การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย
เป็นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อประกอบการวินิจฉัย การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหว
การทดสอบความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และหาจุดกดเจ็บ

2. All Body Stretching เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ
การยืดกล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายความตึงตัว ระบบไหลเวียนทำงานได้ดี ส่งผลให้ร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลได้ดียิ่งขึ้น
- การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและอาการโดยนักกายภาพบำบัด
- การยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ ใช้เวลา 45 นาที

3. Cupping Therapy การครอบแก้วรักษาอาการปวด 1 ครั้ง
- ตรวจแมะ เพื่อวิเคราะห์สมดุลภายใน และอาการตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
- ครอบแก้ว เพื่อลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ใช้เวลา 45 นาที

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา
- หากมีโรคประจำตัวหรือทานยารักษาบางประเภทควรแจ้งให้ผู้ทำการรักษาทราบทันที
- หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ควรทานยาเป็นประจำก่อนมารับการรักษา
- ไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป
ควรรับประทานอาหารก่อนเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 30 นาที

• การดูแลหลังเข้ารับการรักษา
- ทำตามคำเเนะนำที่นักกายภาพ/แพทย์แผนจีนได้ให้ข้อมูลไป
- หลีกเลี่ยงการโดนลม โดนอากาศเย็น
- หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น
- ไม่ควรอาบน้ำทันที ควรเว้นระยะหลังครอบแก้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

• เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น. รับนัดคิวสุดท้ายเวลา 17.30 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางคลินิกโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับอาการ และดุลพินิจของนักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความต่อเนื่องของแต่ละบุคคล

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 242 ห้อง A209 ชั้น2 ห้างเพลินนารี่มอลล์ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 098-263-2351
LINE: @dkclinic
Facebook: ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมครอบแก้ว
@ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด
และการแพทย์แผนจีน

ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น และรักษาอาการปวดต่างๆ
เป็นการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีมาแต่ยาวนาน


เพียง 1,000 บาท จากราคาปกติ 2,280 บาท