โปรแกรม TCM Treatment @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
ลดอาการปวดเมื่อย ปรับสมดุลการไหลเวียนลมปราณและเลือด ลดความร้อนขจัดความชื้นที่เป็นสาเหตุของการก่อเกิดโรค
Save         
60%
550
บาท
1,390 840
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ดูแลตัวเองด้วยศาสตร์ของแพทย์จีนกับดวงกมลคลินิก ที่นี่มีทั้งแพทย์และนักกายภาพบำบัดคอยให้คำแนะนำ ใครที่มีอาการปวดหัว ไมเกรน ปวดตัวเรื้อรัง รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายลองมาปรึกษากับที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีบริการอีกมากมายทั้งฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา คลายกล้ามเนื้อ
- TCM Treatment เหมาะกับบุคคลที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือต้องการปรับสมดุลการไหลเวียนของลมปราณ และเลือดภายในร่างกาย ลดความร้อน ขจัดความชื้น ที่เป็นสาเหตุของการก่อเกิดโรค

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564
• 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่เกิน 10 ใบ
• คูปอง 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ

• โปรแกรม TCM Treatment @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,390 บาท

• การแพทย์แผนจีน หรือ TCM (Traditional Chinese Medicine) เป็นศาสตร์การรักษาของจีนทีมีมานาน
มากกว่า 2,000 ปี และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเกิดจากการสังเกตส่วนต่างๆ ของร่างกาย
การปฏิกิริยาต่อการรักษา และการบำบัด รวมถึงวิธีรักษาด้วยสมุนไพร การนวดและการฝังเข็ม

• TCM Treatment ประกอบด้วย
- ตรวจแมะ เพื่อวิเคราะห์สมดุลภายใน และอาการตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
- ฝังเข็มรักษาภูมิแพ้ เหมาะสำหรับ ผู้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เหนื่อยง่าย หายใจไม่สะดวก ชอบจามอยู่บ่อยๆ
- ฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลปอด ลดความร้อน ความเย็น หรือ ความชื้นที่สะสมในร่างกาย

• การเตรียมตัวก่อนฝังเข็ม
- ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดหรือรัดแน่นจนเกินไป
- ผู้เข้ารับการฝังเข็มควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง
และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป และห้ามอดอาหารก่อนมาฝังเข็ม
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำหัตถการฝังเข็ม

• การปฏิบัติตัวหลังฝังเข็ม
- ผู้ที่ทำหัตถการต้องนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานาน หลังทำหัตถการเสร็จ
ควรนอนหงายพักผ่อนเป็นเวลา 5-10 นาที ก่อนลุกจากเตียง
- ในขณะทำหัตถการฝังเข็ม-ครอบแก้ว หากมีบริเวณใดที่รู้สึกเจ็บ ไม่สบายตัว
หรือ มีความผิดปกติใด ควรแจ้งให้ผู้ทำการรักษาทราบ
- หลังจากฝังเข็ม ผู้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
- หากมีอาการระบมหรือหน่วงตื้อบริเวณจุดที่ฝังเข็มมาก สามารถจิบน้ำระหว่างวัน
ให้บ่อยขึ้นหรือทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้

• เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น. รับนัดคิวสุดท้ายเวลา 17.30 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางคลินิกโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับอาการ และดุลพินิจของนักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความต่อเนื่องของแต่ละบุคคล

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 242 ห้อง A209 ชั้น2 ห้างเพลินนารี่มอลล์ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 098-263-2351
LINE: @dkclinic
Facebook: ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรม TCM Treatment
@ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด
และการแพทย์แผนจีน

ลดอาการปวดเมื่อย ปรับสมดุลการไหลเวียน
ลมปราณและเลือด ลดความร้อนขจัดความชื้น
ที่เป็นสาเหตุของการก่อเกิดโรค


เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,390 บาท