โปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Dad Platinum (แถมฟรี วัคซีน+ตรวจเพิ่ม) @ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
มอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 24 รายการ เราให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โดยแพทย์เฉพาะทาง
Save         
48%
5,900
บาท
11,250 5,350
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยความพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการ ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Dad Platinum
(แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่+ตรวจเพิ่ม 2 รายการ) @ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
เพียง 5,900 บาท จากราคาปกติ 11,250 บาท

• รายการตรวจ 24 รายการ มีดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
5. ตรวจมวลกระดูก Screening (BMD)
6. ตรวจ X-Ray ปอดทรวงอก
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
8. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
9. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
10. ตรวจการทำงานของไตร (Creatinine)
11. ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
12. ตรวจหาคลอเสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
13. ตรวจหาไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
14. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี (HDL)
15. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดร้าย (LDL)
16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
17. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
18. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
19. ตรวจการทำงานต่อมไทยรอยด์ (TSH)
20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
22. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
23. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)
24. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด (ABI)
25. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)
26. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด

• แถมฟรี
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม มูลค่า 500 บาท
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata
2. การตรวจหลอดเลือดเพื่อประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น มูลค่า 00 บาท
3. การตรวจหาสารเร่งความแก่ในร่างกาย (AGE) มูลค่า 1,000 บาท

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และไม่นอนดึกเกินไป
- งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์) หรือคาเฟอีน (กาแฟ ชา ช็อกโกแลต น้ำอัดลม(ที่มีสีดำ) เครื่องดื่มชูกำลัง)
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจสุขภาพ
- งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- ไม่แต่งกายด้วยชุดที่รัดรูปมากเกินไป เพื่อความสะดวกในการตรวจร่างกาย และการเจาะเลือด
- หากมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และนำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
- ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงเช้า (ไม่เกิน 10.00 น.)
- งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ

• เงื่อนไขการใช้บริการ
- โปรแกรมนี้สำหรับเพศชาย ผู้ที่ใส่ใจและดูแลสุขภาพ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่วัยทำงาน
หรือมีประวัติครอบครัวที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง เป็นต้น
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
- ใช้ระยะเวลาตรวจ และทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- โปรแกรมนี้รวมสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ และคูปองอาหารว่าง
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
เลขที่ 90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- โทรศัพท์ : 02-115-2111 ต่อ 1181
- เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 น. -17.00 น.
- Website: https://ch9airport.com/
- LINE: @chg1609
- Facebook: โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
(ของดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Dad Platinum
(แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่+ตรวจเพิ่ม 2 รายการ)
@ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

มอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 24 รายการ
เราให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โดยแพทย์เฉพาะทาง

เพียง 5,900 บาท จากราคาปกติ 11,250 บาท