โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก LASIK/PRK @ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
หากท่านมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง ไม่สะดวกใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ การทำ LASIK/PRK เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขค่าสายตา มาลองตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา
Save         
62%
1,500
บาท

Unavailable
3,900 2,400
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 มีทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี และมีนักทัศนมาตร(หมอสายตา) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดค่าสายตาอย่างแม่นยำ ครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา เพื่อความปลอดภัยแก่ดวงตาของท่าน

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 กันยายน 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบต่อครั้ง ต่อโปรโมชั่น
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับโปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก (LASIK) สำหรับ 1 ท่าน
เพียง 1,500 บาท จากปกติราคา 3,900 บาท

## โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำ LASIK/PRK โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง
ด้านกระจกตาตรวจตาอย่างละเอียด 8 รายการ
1.ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง
2.ตรวจสุขภาพตา โดยใช้เครื่อง Slit Lamp
3.ตรวจระดับการมองเห็น VA
4.ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction
5.ตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียด โดยหมอสายตา
6.ตรวจวัดความดันลูกตา
7.ตรวจประเมินสภาพกระจกตา ด้วยเครื่อง TOPO
8.ขยายม่านตา ตรวจดูจอประสาทตา

## การเตรียมตัวก่อนเข้าร้บบริการ
1.ในกรณีใส่คอนแทคเลนส์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- หากใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม งดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาอย่างน้อย 5-7 วัน
- หากใส่คอนแทคเลนส์แบบกึ่งแข็ง กึ่งนิ่ม และแบบแข็ง งดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเข้ารับการตรวจ
ประเมินสภาพตาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยผู้รับบริการสามารถสวมแว่นสายตาได้
2.หากมีการใช้ยารักษาสิว ควรงดใช้ยา 7 วัน (โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า)
3.ไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หากอยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรรอหลังจากหยุดให้นมบุตร
แล้ว 6 เดือน ถึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้
4.หากมีโรคประจำตัวควรนำผลตรวจหรือยาประจำมาด้วย
5.ใช้ระยะเวลาในการตรวจประเมินสภาพตา ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และทราบผลในวันตรวจ
6.ในวันที่เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากมีการหยอดยาขยายม่านตา
เพื่อดูจอประสาทตา ยาขยายม่านตาจะทำให้ผู้รับบริการสู้แสงจ้าไม่ได้
เป็นระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง และควรนำแว่นกันแดดมาด้วย


• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) - ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
- ตั้งอยู่ที่ : 68/1-2 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- เวลาทำการศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :02-316-5033, 097-242-0295, 095-375-0736
- เว็ปไซต์ : www.suvarnabhumeyecenter.com
- เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/SuvarnabhumLasikCenter


• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้
บริการล่วงหน้า 2 วัน (ไม่รับ Walk In) โทร 02-316-5033, 097-242-0295, 095-375-0736
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก LASIK/PRK
@ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

หากท่านมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง
ไม่สะดวกใส่แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ การทำ LASIK/PRK
เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขค่าสายตา มาลอง
ตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดโดย
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา


เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 3,900 บาท

ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1