แพ็คเกจนวดไทยวิชาการแพทย์แผนไทย 60 นาที @ B Bell Clinic - ปิ่นเกล้า
กดจุด นวดคลายเส้น ด้วยแพ็คเกจนวดไทย วิชาการแพทย์แผนไทย ที่ผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ในระบบการแพทย์อื่นๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
Save         
58%
250
บาท

Unavailable
600 350
ซื้อแล้ว 27

 
Highlights
- AllDeal ชวนคุณสุขภาพดี ไปกับการนวดไทย หรือหัตถเวชกรรมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญ ของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การนวดไทยในปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ในระบบการแพทย์อื่น ๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง
• คูปอง 1 ใบคุณสามารถใช้บริการแพ็คเกจนวดไทยวิชาการแพทย์แผนไทย 60 นาที จำนวน 1 ครั้ง
เพียง 250 บาท จากปกติราคา 600 บาท

## ประโยชน์การการนวดแผนไทย
- กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือ และกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว การบำบัดรักษากลุ่มอาการและโรคหรือภาวะผิดปกติที่ทำให้มีอาการปวด ตึง ล้า ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หัวไหล่ติด
- การนวดให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อตามส่วนต่าง ๆ ของร่รางกาย
เช่นอาการปวดหลัง อาการกระเบนเหน็บและปวดขา
- การส่งเสริมสุขภาพเพื่อผ่อนคลายจิตใจ แจ่มใสเบิกบาน

• คูปองสามารถใช้ที่ ที่ B BELL CLINIC (บี เบล สหคลินิก)
ตั้งอยู่ที่ : 548 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00น.รับนัดคิวสุดท้าย19.30น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางสาขาโดยตรง
- เบอร์โทร :02-881-8887 ,082-562-5356
- Facebook :B Bell Clinic

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดทำการนัดหมาย และเวลาก่อนใช้คูปองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร.สำรองที่เบอร์ 02-881-8887 ,082-562-5356
- หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการได้
- ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- คูปองนี้สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น และไม่สามารถขยายเวลาเพิ่มได้

 

แพ็คเกจนวดไทยวิชาการแพทย์แผนไทย 60 นาที
@ B Bell Clinic - ปิ่นเกล้า

กดจุด นวดคลายเส้น ด้วยแพ็คเกจนวดไทย วิชาการแพทย์แผนไทย
ที่ผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ในระบบ
การแพทย์อื่นๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

เพียง 250 บาท จากราคาปกติ 600 บาท

B Bell Clinic - ปิ่นเกล้า