โปรแกรมตรวจแมมโมแกรม + อัลตร้าซาวด์เต้านม @โรงพยาบาลบางปะกอก 1
เช็คให้ชัวร์ ตรวจพบความผิดปกติในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง "รู้เร็ว…ป้องกันได้"
Save         
50%
1,990
บาท
4,000 2,010
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- สาวๆ กำลังเสี่ยงอยู่หรือเปล่า ? ฝันร้ายของหญิงไทยหลายๆ คน หนีไม่พ้น “มะเร็งเต้านม” มะเร็งอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงไทย เช็คให้ชัวร์กับโปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Ultrasound Breast) โดยการตรวจพบความผิดปกติในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง “รู้เร็ว…ป้องกันได้”

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้บริการได้ตั้งเเต่ 5 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบคุณจะสามารถใช้บริการ
โปรแกรมตรวจแมมโมแกรม+อัลตร้าซาวด์เต้านม
เพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท

• ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม
- ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
- ผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่
- ผู้หญิงที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง หรือรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน

• หมายเหตุ:
- การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจ และสามารถทราบผลภายใน วันที่ได้รับการตรวจ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- การตรวจนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ที่กำลังมีประจำเดือน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
- ตั้งอยู่ที่: 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เบอร์โทรศัพท์: 02-109-1111 ต่อ 1160 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. - 17.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เว็บไซต์: www.bangpakok1.com
- LINE: @bangpakok1hospital
- Facebook: bangpakok1hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงบัตร และ สอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมแจ้งหมายเลขคูปองที่เข้าใช้ทันที เมื่อทำการสำรองก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

โปรแกรมตรวจแมมโมแกรม + อัลตร้าซาวด์เต้านม
@โรงพยาบาลบางปะกอก 1

เช็คให้ชัวร์ ตรวจพบความผิดปกติในระยะแรก
จะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง
"รู้เร็ว…ป้องกันได้"

เพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท