โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid prep) + U/S ส่วนล่าง @โรงพยาบาลบางปะกอก 1
ตรวจก่อนเพื่อป้องกันตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าสายเกินแก้ ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Liqui Prep มีประสิทธิภาพสูง และ มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
Save         
50%
2,000
บาท
4,000 2,000
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) ที่ สามารถติดต่อกันโดยการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะจะเพิ่มความเสี่ยงในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย, เปลี่ยนคู่นอนบ่อย, เคยเป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ “มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตหญิงไทยเฉลี่ยวันละ 14 คน และเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตสตรีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม แต่เราสามารถป้องกันได้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liqui Prep เป็นวิธีการที่สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกได้ และมีประสิทธิภาพมากว่าวิธีเดิม ที่สามารถแปลผลได้ถูกต้อง และมีความแม่นยำ มากยิ่งขึ้น

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้บริการได้ตั้งเเต่ 5 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบคุณจะสามารถใช้บริการ
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก(Liquid prep)+U/S ส่วนล่าง
เพียง 2,000 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท

• หมายเหตุ:
- ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน 24 ชั่วโมง
- ไม่มีการเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน 48 ชั่วโมง
- ห้ามล้างหรือทำความสะอาดภายในช่องคลอดมาก่อน 24 ชั่วโมง
- งดการมีเพศสัมพันธ์คืนวันก่อนมารับการตรวจ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
- ตั้งอยู่ที่: 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เบอร์โทรศัพท์: 02-109-1111 ต่อ 1160 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. - 17.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เว็บไซต์: www.bangpakok1.com
- LINE: @bangpakok1hospital
- Facebook: bangpakok1hospital

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงบัตร และ สอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมแจ้งหมายเลขคูปองที่เข้าใช้ทันที เมื่อทำการสำรองก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid prep) + U/S ส่วนล่าง
@โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ตรวจก่อนเพื่อป้องกันตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าสายเกินแก้
ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Liqui Prep
มีประสิทธิภาพสูง และ มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เพียง 2,000 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท