ชุดจิบชายามบ่าย ศรีตอง สำหรับ 1-2 ท่าน ร้าน Miss Siam @ Hua Chang Heritage Hotel
ชวนมาจิบชาหอมๆ ยามบ่าย ในแบบที่คุณเลือกได้เอง ถ่ายรูปเล่นภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หรูหราร่วมสมัย ใจกลางกรุงเทพมหานคร
Save         
15%
850
บาท

Unavailable
1,000 150
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ชุดจิบชายามบ่าย “ศรีตอง” ประกอบไปด้วย ปูจ๋า, สังขยาฟักทอง, ขนมโสมนัส, ข้าวตังหน้าตั้ง, ขนมเม็ดบัวกวน, ขนมชั้นห่อใบตอง, ขนมสาลี่กรอบ, ลูกชุบชมพู่,กุ้งห่มสไบ, เมี่ยงส้ม, ขนมไข่เต่า และกะหรี่พัฟตำรับหัวช้าง ที่มาพร้อมกับชาหอมๆในแบบที่คุณเลือกเอง

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 23 มกราคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ ชุดจิบชายามบ่าย ศรีตอง สำหรับ 1-2 ท่าน
ที่ร้าน Miss Siam @ Hua Chang Heritage Hotel
เพียง 850 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปองนี้ใช้ได้ 2 ท่าน สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน
- กรุณาจองล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ (ไม่รับ Walk In)
- ห้องอาหารเปิดให้บริการเวลา 13.30 น. – 17.00 น.
- กรณีมีส่วนต่างจากเมนูชำระเงินกับทางร้านโดยตรง (ถ้ามี)
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ เท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- ปฏิเสธการรับบัตรของขวัญที่ชำรุด ลบเลือน หรือ ไม่สมบูรณ์

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ร้าน Miss Siam @ Hua Chang Heritage Hotel
สถานที่ตั้ง เลขที่ 400 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้าใช้สิทธิ์ ที่เบอร์ 02-217-0777 หรือ Line: @HuachangHotel

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ชุดจิบชายามบ่าย ศรีตอง สำหรับ 1-2 ท่าน
ร้าน Miss Siam @ Hua Chang Heritage Hotel

ชวนมาจิบชาหอมๆ ยามบ่าย
ในแบบที่คุณเลือกได้เอง ถ่ายรูปเล่นภายใต้บรรยากาศร่มรื่น
หรูหราร่วมสมัย ใจกลางกรุงเทพมหานคร

เพียง 850 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท