ชุดขันโตกใหญ่ สำหรับ 2-4 ท่าน @ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย
อาหารพื้นเมืองประยุกต์ล้านนาฟิวชั่น เมนูเพื่อสุขภาพ ทุกอย่างเน้นวัตถุดิบปลอดสารพิษ รับรองว่าไม่มีคำว่าผิดหวัง
Save         
10%
449
บาท
499 50
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- มาลองเต๊อะ เป็นภาเหนือ หรือกำเมือง ซึ่งมีความหมายว่า“มาลองเถอะ”จากที่เรามีหัวใจ เป็นพุทธเกษตรอินทรีย์ และเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกร, ชาวนาและเพื่อนนักเรียนมหาวิชาลัยพุทธเศรษศาสตร์ ในจังหวัดเชียงราย ให้ทำการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย ดังนั้น ข้าวทุกเม็ด ผักและวัตถุดิบ ทุกอย่างที่เรานำมาปรุงอาหารให้ลูกค้าทุกจาน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย เสพงานศิลป์ กิ๋นของลำ ยำผักไฮ่เชิญตะวัน

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ ชุดขันโตกใหญ่ สำหรับ 2-4 ท่าน @ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย
ราคา 449 จากราคาปกติ 499 บาท

• ในชุดขันโตกประกอบด้วย
- แกงตูลกุ้งฝอย
- แกงฮังเล
- น้ำพริกอ่อง
- ชุดออเดิร์ฟเมือง
- หมูทอด
- ผลไม้
- ข้าวเหนียว 2 ห่อ
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมนูในชุดขันโตก ในกรณีที่วัตถุดิบบางอย่างหมด

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
- กรุณาจองล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ (ไม่รับ Walk In)
- สามารถเข้าใช้บริการได้ เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
- กรณีมีส่วนต่างจากเมนูชำระเงินกับทางร้านโดยตรง (ถ้ามี)
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ เท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- ปฏิเสธการรับบัตรของขวัญที่ชำรุด ลบเลือน หรือ ไม่สมบูรณ์

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย
สถานที่ตั้ง 551 ม.1 ถ.พหลโยธิน บ้านดู่ เมือง เชียงราย 57100
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองโต๊ะ โทร 095-229-5359
Facebook: มาลองเต๊อะ เชียงราย

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ชุดขันโตกใหญ่ สำหรับ 2-4 ท่าน
@ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

อาหารพื้นเมืองประยุกต์ล้านนาฟิวชั่น
เมนูเพื่อสุขภาพ ทุกอย่างเน้นวัตถุดิบปลอดสารพิษ
รับรองว่าไม่มีคำว่าผิดหวัง

ราคา 449 จากราคาปกติ 499 บาท