คูปองแทนเงินสด สำหรับรับประทานอาหาร @ Koze Bar & Grill เขาใหญ่
ห้องอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน คุณภาพพรีเมียม พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ ชิวๆ กับเสียงเพลงดนตรีสด
Save         
10%
450
บาท
500 50
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- ห้องอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน คุณภาพพรีเมียม พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ ชิวๆ กับเสียงเพลงดนตรีสด

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• จ่ายเพียง 450 บาท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 500 บาท
สำหรับรับประทานอาหาร Koze Bar & Grill เขาใหญ่

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการสั่งกลับบ้านและการจัดส่งได้)
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ (ไม่รับ Walk In)
- หากต้องการลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางร้านโดยตรง (ถ้ามี)
- กรณีสั่งอาหารไม่ครบตามมูลค่าคูปอง ไม่สามารถขอเงินสดส่วนต่างคืนได้
- ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ Koze Bar & Grill เขาใหญ่ เท่านั้น
โทร. 044-077770-5
เว็บไซต์: www.lemontekhaoyai.com

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

คูปองแทนเงินสด สำหรับรับประทานอาหาร
@ Koze Bar & Grill เขาใหญ่

ห้องอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน
คุณภาพพรีเมียม พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ
ธรรมชาติ ชิวๆ กับเสียงเพลงดนตรีสด

จ่ายเพียง 450 บาท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 500 บาท