บัตรเข้าสัมผัสเสือ @ คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ – Tiger Kingdom
สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับแมวยักษ์แห่งขุนเขา พร้อมพี่เลี้ยงมืออาชีพที่คอยให้ความรู้และความปลอดภัยกับทุกท่าน
Save         
17%
250
บาท

Unavailable
300 50
ซื้อแล้ว 8

 
Highlights
- สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับแมวยักษ์แห่งขุนเขา คุ้มเสือแม่ริมพร้อมให้ทุกท่านได้รู้จักเสือแต่ละขนาด พร้อมพี่เลี้ยงมืออาชีพที่คอยให้ความรู้และความปลอดภัยกับทุกท่าน คุ้มเสือแม่ริมหรือ Tiger Kingdom เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อได้ไปเที่ยวเชียงใหม่

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• การใช้คูปองเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
• คูปองนี้สำหรับใช้บริการบัตรเข้าสัมผัสเสือ @ คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ – Tiger Kingdom
มีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้
- แพ็คเกจ A: บัตรเข้าสัมผัสเสือ
(เลือกได้ทุกขนาด Smallest / Small / Medium / Big / Giant)
เพียง 250 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

- แพ็คเกจ B: บัตรเข้าสัมผัสเสือชีต้าห์
เพียง 450 จากราคาปกติ 500 บาท

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ – Tiger Kingdom เท่านั้น
51/1 หมู่ 7 เขตเทศบาลแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 053-299-363 หรือ 053-860-704
เว็บไซต์: www.tigerkingdom.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือ SMS เท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- แจ้งการใช้สินค้า/บริการ โดยระบุชื่อ Alldeal, Redemption Code, ชื่อ – นามสกุลผู้เข้าใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บัตรเข้าสัมผัสเสือ
@ คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ – Tiger Kingdom

สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับ
แมวยักษ์แห่งขุนเขา พร้อมพี่เลี้ยงมืออาชีพ
ที่คอยให้ความรู้และความปลอดภัยกับทุกท่าน

- แพ็คเกจ A: บัตรเข้าสัมผัสเสือ
(เลือกได้ทุกขนาด Smallest / Small / Medium / Big / Giant)
เพียง 250 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

- แพ็คเกจ B: บัตรเข้าสัมผัสเสือชีต้าห์
เพียง 450 จากราคาปกติ 500 บาท