แพ็คเกจบัตรเข้ากิจกรรม Skyline Adventure Zipline Experience
โหนสลิง ซิ่งลูจน์โก้ โล้ชิงช้ายักษ์ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม ท่ามกลางธรรมชาติ ณ บ้านป่าป่าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
Save         
22%
390
บาท
500 110
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โหนสลิง ซิ่งลูจน์โก้ โล้ชิงช้ายักษ์ ณ บ้านป่าป่าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
- ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม Zipline Express โหนสลิง 6 แพลตฟอร์ม ความยาวรวมกว่า 3.5 กิโลเมตร หรือ Zipline Extreme โหนสลิง 48 แพลตฟอร์มความยาวกว่า 10 กิโลเมตร Jungle Luge ซิ่งรถลูจน์ ไหลตามไหล่เขา ความยาวรวมกว่า 2,100 เมตรและโล้ชิงช้ายักษ์สุดอลังการ ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• การใช้คูปองเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น

• คูปองนี้สำหรับใช้บริการบัตรเข้ากิจกรรม Skyline Adventure Zipline Experience
มีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้
- แพ็คเกจ A: Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์
เพียง 390 บาท จากราคาปกติ 590 บาท

- แพ็คเกจ B: Express Zipline+ชิงช้ายักษ์
เพียง 600 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท

- แพ็คเกจ C: Express Covid (Zipline Express+Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์)
เพียง 990 บาท จากราคาปกติ 1,590 บาท

- แพ็คเกจ D: Extreme Zipline+ชิงช้ายักษ์
เพียง 1,200 บาท จากราคาปกติ 2,200 บาท

- แพ็คเกจ E: Extreme Covid (Zipline Extreme+Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์)
เพียง 1,590 บาท จากราคาปกติ 2,790 บาท

• หมายเหตุ:
- จองล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
- Zipline Express โหนสลิง 6 แพลตฟอร์ม ความยาวรวมกว่า 3.5 กิโลเมตร
- Zipline Extreme โหนสลิง 48 แพลตฟอร์มความยาวกว่า 10 กิโลเมตร
- รอบการเล่น Zipline มี 2 รอบ รอบเช้า 10.00 น. – 12.00 น. // รอบบ่าย 13.00 น. – 15.00 น.
- Jungle Luge ซิ่งรถลูจน์ ไหลตามไหล่เขา ความยาวรวมกว่า 2,100 เมตร
- ชิงช้ายักษ์ โล้ชิงช้ายักษ์ สุดอลังการ
- ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่และทีมงานมืออาชีพ
- ราคารวมประกันอุบัติเหตุและน้ำดื่มฟรี
- หากต้องการบริการอาหารบุฟเฟ่ต์หรือจานเดียว สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ Skyline Adventure Zipline Experience เท่านั้น
ที่อยู่ บ้านป่าป่าน หมู่ 3 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

• ติดต่อจอง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 093-543-8666, 081-530-9966

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบเป็นแบบกระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- แจ้งการใช้สินค้า/บริการ โดยระบุชื่อ Alldeal, Redemption Code, ชื่อ – นามสกุลผู้เข้าใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก
- การพิจารณาประเภทแพ็คเกจและราคา เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แพ็คเกจบัตรเข้ากิจกรรม
Skyline Adventure Zipline Experience

โหนสลิง ซิ่งลูจน์โก้ โล้ชิงช้ายักษ์
ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม ท่ามกลางธรรมชาติ
ณ บ้านป่าป่าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

- แพ็คเกจ A: Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์
เพียง 390 บาท จากราคาปกติ 590 บาท

- แพ็คเกจ B: Express Zipline+ชิงช้ายักษ์
เพียง 600 บาท จากราคาปกติ 1,000 บาท

- แพ็คเกจ C: Express Covid
(Zipline Express+Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์)
เพียง 990 บาท จากราคาปกติ 1,590 บาท

- แพ็คเกจ D: Extreme Zipline+ชิงช้ายักษ์
เพียง 1,200 บาท จากราคาปกติ 2,200 บาท

- แพ็คเกจ E: Extreme Covid
(Zipline Extreme+Jungle Luge+ชิงช้ายักษ์)
เพียง 1,590 บาท จากราคาปกติ 2,790 บาท