แพ็คเกจคลาสโยคะ @ My Peace Yoga
โยคะริมสวนในกรุงเทพ เพื่อสุขภาพกายและใจที่สมดุล ในแนวทาง Mindfulness Yoga นำสอนโดย ครูโน้ต
Save         
13%
350
บาท
400 50
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โยคะเพื่อพัฒนากายและใจ นำสอนโดยครูโน้ต นำเสนอแก่นของโยคะตามตำราและพัฒนาเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยมีการสอนคลาสทั่วไปและอบรมการเป็นผู้นำสอนโยคะ และได้รับใบประกาศจาก World Yoga Alliance India การฝึกโยคะ ไม่ได้เป็นประโยชน์ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการปรับสมดุลจิตใจ และปรับอารมณ์ของผู้ฝึก ครูโน๊ตจึงให้ความสำคัญกับการฝึกท่า หรืออาสนะต่างๆ ตามศาสตร์ของ Mindfulness Yoga เชื่อว่ากายและจิตสัมพันธ์กันโดยการฝึกจะใช้ท่า หรืออาสนะตามตำรา หฐ หรือตำราโยคะดั้งเดิม ผสมกับอาสนะประยุกต์ ซึ่งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาสมดุล และพัฒนาสมาธิ

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
• คูปอง 1 ใบต่อ 1 สิทธ์
• การใช้คูปองเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
• คูปองนี้สำหรับใช้บริการคลาสโยคะ @ My Peace Yoga มีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้
- แพ็คเกจ A: คลาสโยคะพื้นฐาน (รายครั้ง)
เพียง 350 บาท จากราคาปกติ 400 บาท

- แพ็คเกจ B: คลาสโยคะทั่วไป (รายครั้ง)
เพียง 350 บาท จากราคาปกติ 500 บาท

- แพ็คเกจ C: คลาสโยคะทั่วไป 1 เดือน (10 ครั้ง)
เพียง 1,900 บาท จากราคาปกติ 2,000 บาท

- แพ็คเกจ D: คลาสโยคะทั่วไป 1 เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
เพียง 2,300 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

• หมายเหตุ:
- แสดงหลักฐานการซื้อคูปอง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าคลาสทุกครั้ง
- สงวนสิทธิ์ในกรณี บัตรชำรุด ฉีกขาด หรือเสียหายโดยไม่ออกบัตรใหม่ให้ทุกกรณี
- กรุณาสำรองล่วงหน้า ก่อนเข้าใช้บริการ อย่างน้อย 1 วัน

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ My Peace Yoga เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 46/164 ซอย นวลจันทร์ 29 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์

• ติดต่อจอง และสอบถามตารางคลาสแต่ละสัปดาห์ ได้ที่
Line: @mypeaceyoga
เบอร์โทร: 097-364-5595

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือ SMS เท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- แจ้งการใช้สินค้า/บริการ โดยระบุชื่อ Alldeal, Redemption Code, ชื่อ – นามสกุลผู้เข้าใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก
- การพิจารณาประเภทแพ็คเกจและราคา เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แพ็คเกจคลาสโยคะ @ My Peace Yoga

โยคะริมสวนในกรุงเทพ เพื่อสุขภาพกาย
และใจที่สมดุล ในแนวทาง Mindfulness Yoga
นำสอนโดยครูโน้ต 

เพียง 350 บาท จากราคาปกติ 400 บาท

- แพ็คเกจ B: คลาสโยคะทั่วไป (รายครั้ง)
เพียง 350 บาท จากราคาปกติ 500 บาท

- แพ็คเกจ C: คลาสโยคะทั่วไป 1 เดือน (10 ครั้ง)
เพียง 1,900 บาท จากราคาปกติ 2,000 บาท

- แพ็คเกจ D: คลาสโยคะทั่วไป 1 เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
เพียง 2,300 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท