Fitness Member Ship 1 เดือน @ LIVE Fitness
สตูดิโอออกกำลังกายแห่งใหม่สไตล์ลอฟท์ ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านวงเวียน22 ที่ดูแลแบบเป็นกันเอง เหมือนครอบครัว
Save         
29%
990
บาท

Unavailable
1,390 400
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- LIVE Fitness สตูดิโอออกกำลังกายแห่งใหม่สไตล์ลอฟท์ ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านวงเวียน22 ที่ดูแลแบบเป็นกันเองเหมือนครอบครัว

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้สูงสุด 3 คูปอง
• คูปอง 1 ใบ สามารถใช้บริการ Fitness Member Ship
1 เดือน @ LIVE Fitness
เพียง 990 จากราคาปกติ 1,390 บาท

• หมายเหตุ:
ฟรี ค่าแรกเข้า
ฟรี คลาสให้เล่น

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ LIVE Fitness เท่านั้น
หัวลำโพง-วงเวียน22-เยาวราช กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ (08.00 – 22.00 น.)

• สอบถามรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่:
โทร. 064-9500593
Facebook: LIVE Fitness ฟิตเนส หัวลำโพง-วงเวียน22

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษเท่านั้น (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

Fitness Member Ship
1 เดือน @ LIVE Fitness

สตูดิโอออกกำลังกายแห่งใหม่
สไตล์ลอฟท์ ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านวงเวียน22
ที่ดูแลแบบเป็นกันเอง เหมือนครอบครัว

เพียง 990 บาท ราคาปกติ 1,390 บาท