คูปองแลกโค้ด JOOX VIP
ให้คุณมากกว่าฟังเพลง เพลงไหนมา เพลงไหนโดน อัปเดตก่อนใคร
Save         
17%
49
บาท
59 10
ซื้อแล้ว 4

 
Highlights
- JOOX VIP ให้คุณมากกว่าฟังเพลง เพลงไหนมา เพลงไหนโดน อัปเดตก่อนใคร

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 เมษายน 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• คูปองนี้ใช้สำหรับ คูปองแลกโค้ด JOOX VIP
- คูปองแลกโค้ด JOOX VIP 7 วัน
เพียง 49 บาท จากราคาปกติ 59 บาท

- คูปองแลกโค้ด JOOX VIP 30 วัน
เพียง 129 บาท จากราคาปกติ 149 บาท

• สิทธิพิเศษ JOOX VIP
- ฟังเพลงมากกว่า 30 ล้านเพลงไม่จำกัด
- ดาวน์โหลดเพื่อฟังเพลงออฟไลน์แบบไม่จำกัด
- ฟังเพลงต่อเนื่อง ไม่มีโฆษณาคั่น
- เลือกฟังเพลงได้ตามต้องการ
- ฟังเพลงคุณภาพเสียงระดับสูง

• วิธีการใช้โค้ด JOOX VIP
สแกน QR Code บนใบเสร็จ หรือ กรอกโค้ด JOOX VIP 16 หลักที่ได้รับบนใบเสร็จ

• เงื่อนไขการใช้โค้ด
- รหัสนี้สำหรับรับสิทธิ์ JOOX VIP เท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิ์การร้อง JOOX คาราโอเกะ (K-Plus) หรือสิทธิ์การรับเหรียญ
- รหัสนี้สามารถใช้ได้กับบริการของ JOOX ประเทศไทยเท่านั้น
- หากรหัสสูญหาย ถูกแก้ไข หรือถูกทำลาย จะไม่สามารถทดแทนหรือออกรหัสใหม่ได้ และไม่สามารถใช้ได้หลังวันหมดอายุ
- รหัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคืนเป็นเงินสด หรือนำไปจำหน่ายต่อได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สอบถามสิทธิประโยชน์ JOOX VIP
FaceBook: JOOX Thailand
Email: support@joox.co.th

• รายละเอียดทั่วไป
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

คูปองแลกโค้ด JOOX VIP

ให้คุณมากกว่าฟังเพลง เพลงไหนมา
เพลงไหนโดน อัปเดตก่อนใคร

- JOOX VIP 7 วัน
เพียง 49 บาท จากราคาปกติ 59 บาท

- JOOX VIP 30 วัน
เพียง 129 บาท จากราคาปกติ 149 บาท