บัตรชมวิว ณ ชั้น 77 และ ชั้น 84 @ โรงแรมใบหยกสกาย (ตึกใบหยก 2)
ทิวทัศน์ตระการตาของกรุงเทพฯ ในมุมสูง ชมทัศนียภาพได้เต็มตา รับสายลมอันบริสุทธิ์โดยไม่มีกระจกขวางกั้น
Save         
75%
99
บาท

Unavailable
400 301
ซื้อแล้ว 8

 
Highlights
- โรงแรมใบหยกสกาย เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สว่างไสว สง่างาม สะดวกสบาย สูง 88 ชั้น จัดเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในประเทศไทย สามารถชมความสวยงามและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันตระการตาของกรุงเทพมหานครได้ในมุมสูง โรงแรมฯ ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของกรุงเทพมหานคร รายล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้งมากมาย และใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ราขปรารภ

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• การใช้คูปองเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
• คูปอง 1 ใบ สำหรับบัตรชมวิว ณ ชั้น 77 และ ชั้น 84 @ โรงแรมใบหยกสกาย (ตึกใบหยก 2)
เพียง 99 บาท/ท่าน จากราคาปกติ 400 บาท/ท่าน

• การชมวิวไม่ต้องจองล่วงหน้า ชั้นชมวิวเปิดให้บริการทุกวัน
• ที่หอชมวิว ชั้น 77: สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
พร้อมกับพบกับสาระความรู้ต่าง ๆ จากนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์เรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์
วิดีทัศน์เรื่องราวประวัติและศิลปะวัฒนธรรมของไทย คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพร้อมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มองเห็นทัศนียภาพได้อย่างใกล้ตาด้วยกล้องเทเลสโคป ที่มีกำลังขยายสูง เก็บภาพที่สวยงาม จากทัศนียภาพที่ประทับใจ
และมุมจำลองถ่ายภาพที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ และร้านขายของที่ระลึก
ชั้น 77 เวลาเปิดปิด 06.00 น. – 23.00 น. ร้านขายของที่ระลึก เวลาเปิดปิด 10.00 – 21.30 น.

• ดาดฟ้าพื้นหมุนชั้น 84: เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ ชมทัศนียภาพได้เต็มตา รับสายลมอันบริสุทธิ์
โดยไม่มีกระจกขวางกั้น พื้นดาดฟ้าจะหมุนไปรอบตัวอาคารช้า ๆ ให้ชมมุมมองต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได้ 360 องศา
ชั้น 84 เวลาเปิดปิด 06.00 น. – 24.00 น.

• หมายเหตุ
- หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะส่ง E-Coupon ไปที่อีเมล์ของผู้ซื้อ
- กรุณาแสดง E-Coupon ณ เคาน์เตอร์รับบัตรชั้น 18 โรงแรมใบหยกสกายก่อนใช้บริการ
- คูปองนี้ใช้สำหรับการชมวิว หรือ เป็นส่วนลดของใบหยกบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์ทุกห้อง
โดยลูกค้าสามารถชำระค่าส่วนต่างของราคาเต็ม ณ เคาน์เตอร์รับบัตรชั้น 18 โรงแรมใบหยกสกาย
- ในกรณีที่ต้องการรับประทานใบหยกบุฟเฟต์ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
โทร. 02-656-3939 (เวลาทำการ ทุกวัน 08.30 น. – 19.00 น.)
- คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- โรงแรมใบหยกสกายไม่รับผิดชอบในการสูญหายที่เกิดขึ้นกับคูปองนี้

*ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโรงแรมใบหยกสกายทันทีเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว
โดยส่ง E-Coupon ไปที่ E-mail: customerservice@baiyoke.co.thหากผู้ซื้อไม่ได้แจ้งทันที ทางโรงแรมจะไม่สามารถออกให้ย้อนหลังได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงแรมใบหยกสกาย เท่านั้น
222 ซอยราชปรารภ 3 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website: https://baiyokesky.baiyokehotel.com/th/
Facebook: Baiyoke Sky
E-mail: customerservice@baiyoke.co.th
Tel.: 02-656-3939 (เวลาทำการ: ทุกวัน 08.30 น. – 19.00 น.)

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ หรือแจ้งรหัส Redemption Code 10 หลัก
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บัตรชมวิว ณ ชั้น 77 และ ชั้น 84
@ โรงแรมใบหยกสกาย (ตึกใบหยก 2)

ทิวทัศน์ตระการตาของกรุงเทพฯ ในมุมสูง
ชมทัศนียภาพได้เต็มตา รับสายลมอันบริสุทธิ์
โดยไม่มีกระจกขวางกั้น

เพียง 99 บาท/ท่าน จากราคาปกติ 400 บาท/ท่าน