เงื่อนไขการให้บริการสำหรับบัตรชมภาพยนตร์ SF
 • คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS นำรหัสรีเดิมชั่นโค้ด 16 หลัก มาใช้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ หรือ ผ่าน SF Applicationโดยเลือก Promotion "ALL Deal"
 • บัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง DELUXE ระบบปกติ (ดิจิตอล 2D) เท่านั้น (ยกเว้น Emprive Clineclub)
 • ในกรณีลูกค้าต้องการอัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium และที่นั่ง Prime ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างให้แก่โรงภาพยนตร์
 • กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภายนตร์ ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั่นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
 • บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ SFW , SFX และ SFC ทุกสาขา
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1349 หรือ www.sfcinemacity.com
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
 • ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
 • มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 • ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
เงื่อนไขการให้บริการสำหรับชุดป๊อปคอร์น
 • คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564
 • นำ SMS หรือ ใบเสร็จมาแสดงที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
 • คูปองสามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้นบิ๊กซีปราจีนบุรี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1349 หรือ www.sfcinemacity.com
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
 • ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
 • มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 • ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี